Veröffentlicht: 09.03.2018

Τι είναι το νόμισμα EOS

Τι είναι το νόμισμα EOS

Τι είναι το νόμισμα EOS – Το νόμισμα EOS έχει ως στόχο τη δημιουργία της πιο ισχυρής υποδομής για αποκεντρωμένες εφαρμογές σε παγκόσμια κλίμακα. Ανακαλύψτε σε αυτήν την έκθεση το πως αυτό σχεδιάζεται.

Τι είναι το EOS;

Το EOS είναι μια τεχνολογική πλατφόρμα αλυσίδας μπλοκ, η οποία εστιάζει στη χρήση token του EOS. Τα token του EOS πρωτοκυκλοφόρησαν το περασμένο καλοκαίρι μετά από μια επιτυχημένη αρχική προσφορά νομίσματος (ICO).

Το εν λόγω token έχει σήμερα αξία κεφαλαιοποίησης που ανέρχεται στα 4.500.000.000 δολάρια ΗΠΑ και συγκαταλέγεται στα κορυφαία 20 κρυπτονομίσματα βάσει της αξίας κεφαλαιοποίησης.

Το κρυπτονόμισμα νόμισμα EOS μοιάζει με το Ethereum. Όπως και το Ethereum, έτσι και το κρυπτονόμισμα EOS είναι μια ευφυής πλατφόρμα φιλοξενίας συμβάσεων, η οποία δημιουργήθηκε για πρότζεκτ ανοιχτού κώδικα και αποκεντρωμένες εφαρμογές (DApps) με εστίαση στον καταναλωτή.

Στόχος του νόμισμα EOS ήταν η ανάληψη μεριδίων της αγοράς από το Ethereum και ταυτόχρονα η δημιουργία μιας αλυσίδας μπλοκ με μεγαλύτερη δυνατότητα κλιμάκωσης, η οποία θα είναι συνάμα πιο φιλική για μεγάλες επιχειρήσεις.

Εν ολίγοις, το νόμισμα EOS είναι μια νέα έκδοση της εικονικής μηχανής του Ethereum. Σε αντίθεση με την εικονική μηχανή του Ethereum, η οποία λειτουργεί σαν ένας κατανεμημένος παγκόσμιος υπερυπολογιστής, το νόμισμα EOS βασίζεται σε ένα είδος κατανεμημένου λειτουργικού συστήματος, στο οποίο οι προγραμματιστές μπορούν να δημιουργούν εφαρμογές.

Η πλατφόρμα αυτή δημιουργήθηκε από την Team Block.one.

Πως λειτουργεί το EOS;

Το νόμισμα EOS είναι μια πλατφόρμα, στην οποία ο προγραμματιστής μπορεί να δημιουργήσει αποκεντρωμένες εφαρμογές. Οι κάτοχοι token του EOS έχουν τη δυνατότητα εξόρυξης EOS, προκειμένου για τη χρηματοδότηση του σχεδιασμού της εφαρμογής στην πλατφόρμα του EOS. Εν τω μεταξύ, οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν στις εφαρμογές EOS, δίχως να απαιτείται η αγορά token του νόμισμα EOS .

Αντί να χρεώνει στους χρήστες ένα τέλος για τη λήψη μέτρων στο δίκτυο EOS, το σύστημα απόδειξης συμμετοχής του EOS διασφαλίζει, ότι το περιθώριο διακύμανσης, η υπολογιστική ισχύς και η μνήμη κατανέμονται ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής στην εξόρυξη EOS σε μια εφαρμογή.

Ένα σημαντικό τμήμα του EOS είναι ο αλγόριθμος συναίνεσης της εξουσιοδοτημένης απόδειξης συμμετοχής (Delegated Proof of Stake – DPOS). Ο αλγόριθμος αυτός σχεδιάστηκε για την πλήρωση των απαιτήσεων ισχύος των αποκεντρωμένων εφαρμογών στην αλυσίδα των μπλοκ – συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης εκατομμυρίων χρηστών.

Η αλυσίδα μπλοκ του EOS παράγει νέα μπλοκ κάθε 3 δευτερόλεπτα. Ένας παραγωγός έχει το δικαίωμα να παράγει ένα μπλοκ ανά πάσα στιγμή. Εάν το μπλοκ δεν παραχθεί την προκαθορισμένη χρονική στιγμή, τότε το μπλοκ αυτό παραλείπεται.

Τα μπλοκ παράγονται σε κύκλους των 21 κομματιών. Κατά την έναρξη κάθε κύκλου επιλέγονται 21 μοναδικοί παραγωγοί μπλοκ. Οι πρώτοι 20 επιλέγονται αυτόματα σε κάθε κύκλο και ο τελευταίος παραγωγός επιλέγεται αναλογικά βάσει του πλήθους των ψήφων σε σύγκριση με άλλους παραγωγούς.

Οι επιλεγμένοι παραγωγοί ανακατανέμονται με τη χρήση ενός τυχαίου αριθμού (βάσει του χρόνου δημιουργίας των μπλοκ). Αυτός ο συνδυασμός διασφαλίζει την ισορροπημένη σύνδεση όλων των εξορυκτών που συμμετέχουν με κάποιο ποσοστό με όλους τους υπόλοιπους εξορύκτες.

Ένα από τα μοναδικά πλεονεκτήματα της αλυσίδας μπλοκ του EOS είναι η απουσία διακλαδώσεων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι παραγωγοί μπλοκ συνεργάζονται προκειμένου για την παραγωγή μπλοκ, αντί να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο. Σε περίπτωση διακλάδωσης, η συναίνεση μεταβαίνει αυτόματα στην πιο μακροσκελή αλυσίδα.

Το EOS έχει άλλη μία χρήσιμη λειτουργία που ονομάζεται Απόδειξη συμμετοχής σε συναλλαγή ή TaPOS. Το λογισμικό του EOS προϋποθέτει ότι κάθε συναλλαγή περιέχει τον κατακερματισμό μιας πρόσφατης κεφαλίδας μπλοκ.

Αυτό ο κατακερματισμός αποτρέπει την επανάληψη μιας συναλλαγής στις διακλαδώσεις, που δεν περιέχουν το αναφερόμενο μπλοκ. Ο κατακερματισμός επισημαίνει επίσης στο δίκτυο, ότι ένας συγκεκριμένος χρήστης βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη διακλάδωση.

Η Λευκή Βίβλος του νόμισμα EOS υπεισέρχεται σε πρόσθετες τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία TaPOS και την εξουσιοδοτημένη απόδειξη συμμετοχής του EOS.

Λειτουργίες νόμισμα EOS

Το EOS περιέχει τις εξής βασικές λειτουργίες:

Δυνατότητα κλιμάκωσης: Το EOS μπορεί να υποστηρίξει χιλιάδες αποκεντρωμένες εφαρμογές σε εμπορική κλίμακα. Η παράλληλη εκτέλεση, η ασύγχρονη επικοινωνία και λοιπές λειτουργίες αυξάνουν τη δυνατότητα κλιμάκωσης της πλατφόρμας. Επιπλέον, το νόμισμα EOS μπορεί να διαχωρίσει τον έλεγχο ταυτότητας από την εκτέλεση.

Ευελιξία: Το EOS παρέχει γενικευμένα δικαιώματα βάσει ρόλων, τη δυνατότητα επιδιόρθωσης κατεστραμμένων εφαρμογών και μια πλατφόρμα web, η οποία αποτελεί μια ευέλικτη επιλογή για τον προγραμματισμό αποκεντρωμένων εφαρμογών.

Δυνατότητα χρήσης: Το EOS διαθέτει ένα σετ εργαλείων web για τη δημιουργία αυτόνομων περιβαλλόντων εργασίας, αυτόνομων βάσεων δεδομένων και ενός δηλωτικού σχήματος εκχώρησης δικαιωμάτων.

Ισότητα ευκαιριών: Τα token του EOS δεν έχουν προκαθορισμένη τιμή και η τιμή τους καθορίζεται από τη ζήτηση της αγοράς. Στόχος είναι η εξόρυξη και η αποφυγή παραχώρησης πλεονεκτήματος σε χρήστες. Είναι πιο δημοκρατικό.

Ευρεία κατανομή: Η κατανομή των token του νόμισμα EOS πραγματοποιείται εντός 341 ημερών. Αυτό δίνει στην κοινότητα αρκετό χρόνο για να εξοικειωθεί με το πρότζεκτ και να συμμετάσχει στην κατανομή. Από το Νοέμβριο του 2017 κυκλοφορούν περίπου 560 εκατομμύρια νόμισμα EOSαπό τη συνολική προσφορά του 1 δισεκατομμυρίου EOS.

Ποια προβλήματα προσπαθεί να λύσει το νόμισμα EOS;

Γιατί χρειαζόμαστε EOS; Ποια μεμονωμένα προβλήματα προσπαθεί να επιλύσει η πλατφόρμα της αλυσίδας μπλοκ; Σε γενικές γραμμές, ο στόχος του EOS είναι η δημιουργία μιας αλυσίδας μπλοκ, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς με δυνατότητα κλιμάκωσης.

Οι πιο γνωστές αλυσίδες μπλοκ σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του Bitcoin, του BitShares και άλλων, είναι γνωστές για τη δυνατότητα κλιμάκωσής τους και την ανθεκτικότητά τους, έχουν, ωστόσο, μεγάλα προβλήματα.

Οι εν λόγω αλυσίδες μπλοκ μπορούν να υποστηρίξουν δεκάδες χιλιάδες (ή και περισσότερες) συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο. Επιβαρύνονται, ωστόσο, από υψηλά τέλη και περιορισμένη υπολογιστική ισχύ.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ευρεία εφαρμογή της τεχνολογίας της αλυσίδας μπλοκ, το EOS πρέπει να πραγματοποιήσει ορισμένες αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης εκατομμυρίων χρηστών:

«Για εταιρείες, όπως το Ebay, το Uber, το AirBnB και το Facebook η τεχνολογία της αλυσίδας μπλοκ είναι απαραίτητη, προκειμένου για την καθημερινή διαχείριση δεκάδων εκατομμυρίων ενεργών χρηστών. Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να λειτουργούν μόνο όταν συμπληρωθεί ένας μεγάλος αριθμός χρηστών. Ως εκ τούτου, αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια πλατφόρμα που μπορεί να διαχειριστεί έναν μεγάλο αριθμό χρηστών ».

Ένα πρόβλημα με τις σημερινές αλυσίδες μπλοκ είναι το γεγονός, ότι οι χρήστες πρέπει να πληρώνουν για τις υπηρεσίες σε συγκεκριμένες πλατφόρμες. Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων δεν έχουν συνηθίσει να πληρώνουν για υπηρεσίες.

Ελάχιστοι μόνο άνθρωποι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για την online πρόσβαση σε μια πλατφόρμα, ανεξάρτητα από το εάν πληρώνουν με πιστωτικό χρήμα ή με κρυπτονομίσματα.

Ποιος κρύβεται πίσω από το νόμισμα EOS;

Το πρότζεκτ EOS δημιουργήθηκε από την ομάδα Block.one υπό την καθοδήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου Brendan Blumer. Ο Daniel Larimer, ο οποίος είναι γνωστός για τη δημιουργία του BitShares, του Steem και της εξουσιοδοτημένης απόδειξης συμμετοχής, είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνολογίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Weitere Artikel zum Thema

Voxels Coin

VeChain Coin

Ubiq Coin

Status Coin

SONM Coin

Populous Coin