Veröffentlicht: 21.03.2018

Εναλλακτική της Hashflare

Εισαγωγή – Εναλλακτική της Hashflare

Εναλλακτική της Hashflare – Στην περίπτωση της HashFlare πρόκειται για μια συλλογή υπηρεσιών εξόρυξης στο νέφος της εταιρείας HashCoins.

Από την εμφάνιση του Bitcoin και έπειτα η εταιρεία αυτή δραστηριοποιείται στον τομέα των κρυπτονομισμάτων και ως εκ τούτου γνωρίζει σε βάθος το αντικείμενο.

Επιπλέον, ο πάροχος αυτός ασχολείται με την εξόρυξη για περισσότερα από τρία χρόνια.

Στόχος του είναι να καταστήσει την εξόρυξη προσβάσιμη σε ένα ευρύ κοινό, ανεξάρτητα από την ηλικία, την τοποθεσία, το μέγεθος της επένδυσης καθώς επίσης και τις τεχνικές του γνώσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί με την εξόρυξη και να ξεκινήσει την εξόρυξη token.

Επιπλέον, μέσω της διάδοσης των υπηρεσιών του προωθείται η αποδοχή του Bitcoin και των υπόλοιπων κρυπτονομισμάτων.

Επίσης, η εξόρυξη στο νέφος αποτελεί για τους χρήστες έναν οικονομικό τρόπο για να ξεκινήσουν να ασχολούνται με την εξόρυξη, εμπεριέχει λιγότερους κινδύνους και πιο χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Κατόπιν πολλών συγκρίσεων, η HashFlare σημειώνει ιδιαίτερα καλές επιδόσεις και καταλαμβάνει την καλύτερη θέση στην κατάταξη. Στο σημερινό μας άρθρο, ωστόσο, αναζητούμε την καλύτερη εναλλακτική της Hashflare.

Μια εναλλακτική είναι πάντα καλή προκειμένου για τη διαφοροποίηση του κινδύνου και για να έχει κανείς μια καλή εικόνα της αγοράς. Στόχος είναι η αποφυγή των τεχνικών προβλημάτων και η δημιουργία ενός σχεδίου Β.

Η Genesis Mining ως εναλλακτική της HashFlare

Μια πολύ γνωστή εναλλακτική της HashFlare θεωρείται η Genesis Mining.

Πρόκειται για έναν πάροχο υπηρεσιών εξόρυξης στο νέφος, οι διακομιστές του οποίου βρίσκονται στην Ισλανδία και ο οποίος, ως εκ τούτου, υπόκειται στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Αυτή η πτυχή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί κατά την επένδυση μεγάλων χρηματικών ποσών συνίσταται αποκλειστικά η χρήση αξιόπιστων παρόχων.

Η Genesis Mining είναι γνωστή κυρίως για το ευρύ φάσμα δυνατοτήτων εξόρυξης που προσφέρει. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα εξόρυξης κλασσικών κρυπτονομισμάτων, όπως το Bitcoin, το Ethereum, το Dogecoin και το Monero.

Ωστόσο, είναι δυνατή επίσης η εξόρυξη και άλλων υποομάδων αυτής της αλυσίδας μπλοκ μέσω της Genesis Mining. Επιπλέον, η εξόρυξη μέσω της Genesis μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον δύο χρόνια, γεγονός που από μόνο του είναι αρκετά πειστικό.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται ισχύουν, δηλαδή, για τουλάχιστον δύο έτη. Σε περίπτωση που η απόδοση της εξόρυξης είναι αρνητική, τότε είναι δυνατή η πρόωρη καταγγελία της σύμβασης πριν από την πάροδο των δύο ετών.

Στην περίπτωση των συμβάσεων εξόρυξης Bitcoin δεν τίθεται κανένας περιορισμός αναφορικά με τη χρονική διάρκεια αυτών και, ως εκ τούτου, οι συμβάσεις αυτές δύναται να έχουν ισόβια ισχύ.

Μόνο σε περίπτωση αρνητικής απόδοσης είναι δυνατή η άμεση καταγγελία αυτών. Αυτός είναι ένας μηχανισμός προστασίας για τον επενδυτή, ο οποίος σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να καλύψει τα έξοδα.

Τα παραγόμενα έσοδα είναι πολύ καλά και η προσαρμογή τους είναι δυνατή μέσω της κλιμακούμενης υπολογιστικής ισχύος.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βασικό στοιχείο, επειδή οι χρήστες έχουν με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να αποκτούν πρόσθετη χωρητικότητα ανά πάσα στιγμή.

Πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί υπόψη, ότι κατά το παρελθόν υπήρχαν συνεχώς προβλήματα και η δημιουργία πρόσθετης χωρητικότητας ήταν επιτακτική ανάγκη.

Invia World, η εναλλακτική της HashFlare

Η Invia World αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική της HashFlare, αν και ενσωματώνεται λίγο πιο δύσκολα στο κλασικό σχήμα των παρόχων εξόρυξης.

Στον ιστότοπό της είναι διαθέσιμος ο λεπτομερής σχεδιασμός για όλες τις τερματικές συσκευές. Επιπλέον, το σύστημα της είναι πολύ καλά προσαρμοσμένο για το κινητό τηλέφωνο.

Η ιδιαιτερότητα της Invia World είναι η λεγόμενη ενεργή διαχείριση εξόρυξης (Active Managed Mining). Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας δεν είναι ο τελικός χρήστης εκείνος που ορίζει το ποιο κρυπτονόμισμα θα εξορυχθεί, αλλά ένας αλγόριθμος, ο οποίος επιλέγει το πιο προσοδοφόρο νόμισμα.

Στη συνέχεια πραγματοποιείται μια μετατροπή των εσόδων της εξόρυξης στο αντίστοιχο νόμισμα προορισμού. Ως νόμισμα προορισμού μπορεί να επιλεγεί είτε το Bitcoin είτε το Ethereum.

Ο στόχος αυτής της προσέγγισης είναι η μεγιστοποίηση των εσόδων από την εξόρυξη, ιδιαίτερα σε πιο άσχημες φάσεις της αγοράς. Επιπλέον, η Invia World στηρίζεται στο δικτυακό μάρκετινγκ, προκειμένου για την εφαρμογή ενός προγράμματος συνεργατών.

Σε αυτό το πρόγραμμα συνεργατών προβλέπεται η επίτευξη διαφόρων επιπέδων, τα οποία μέσω των κατάλληλων διαφημίσεων προϊόντων μπορούν να οδηγήσουν σε ένα επιπρόσθετο εισόδημα.

Σε γενικές γραμμές, η εμπειρία των πελατών της Invia World αξιολογείται ως πολύ θετική. Τόσο η πληρωμή των κρυπτονομισμάτων όσο και η ενεργοποίηση του λογαριασμού λειτουργούν αρκετά καλά.

Το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών της αυστριακής εταιρείας είναι άψογο και η επικοινωνία πολύ απλή.

Ιδιαίτερα ως εναλλακτική πλατφόρμα επενδύσεων, η Invia συνίσταται ανεπιφύλακτα, επειδή τα παραγόμενα κέρδη είναι υψηλά και ο σχεδιασμός της διακρίνεται από σταθερότητα.

Η Hashing24 ως εναλλακτική της HashFlare

Η τελευταία εναλλακτική της HashFlare, η οποία παρουσιάζεται εδώ, είναι η Hashing24.

Πρόκειται για έναν κλασικό πάροχο εξόρυξης στο νέφος, ο οποίος, σύμφωνα με τη γνώμη πολλών ειδικών, θεωρείται αρκετά αξιόπιστος. Η εν λόγω εταιρεία συνεργάζεται με την πολύ γνωστή και εδραιωμένη ομάδα εξόρυξης BitFury.

Η βασική προσφορά της Hashing24 απευθύνεται σε άτομα, τα οποία επιθυμούν να ξεκινήσουν την εξόρυξη Bitcoin δίχως τη χρήση ειδικού εξοπλισμού.

Αντ’ αυτού οι χρήστες αυτοί μπορούν να αγοράσουν ισχύ κατακερματισμού, η οποία φιλοξενείται από την BitFury στη Γεωργία και την Ιρλανδία.

Η αποστολή της Hashing24 είναι αφενός η εκτέλεση των συναλλαγών και αφετέρου η διάθεση επαγγελματικής υπολογιστικής ισχύος σε ιδιώτες και επιχειρηματίες.

Ιδιαίτερα ο συνδυασμός ενός πολυδιάστατου και προηγμένου προγράμματος είχε ως αποτέλεσμα τη γρήγορη εδραίωση της Hashing24 στην αγορά.

Ως εκ τούτου οι πελάτες της έχουν το πλεονέκτημα, ότι η παγκόσμια υπολογιστική ισχύς του δικτύου κυμαίνεται πάνω από 200 Ph/s, ότι διασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση στα εξορυχθέντα token και ότι τα εν λόγω token αποθηκεύονται στο πορτοφόλι που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Επιπλέον, ο πάροχος εγγυάται, ότι ο χρόνος λειτουργίας ανέρχεται στο 100%, με αποτέλεσμα η υπηρεσία να είναι μόνιμα διαθέσιμη.

Για να ξεκινήσετε την εξόρυξη, πρέπει προηγουμένως να αγοράσετε υπολογιστική ισχύ. Η αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω διάφορων συστημάτων πληρωμής.

Στη συνέχεια ξεκινά η εξόρυξη και τα κέρδη καταβάλλονται εντός των πρώτων 24 ωρών.

Συμπέρασμα

Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε, ότι η χρήση μιας εναλλακτικής της Hashflare ενδείκνυται, διότι η διαφοροποίηση της πλατφόρμας μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες αποδόσεις κατά μέσον όρο.

Επιπλέον, τα τεχνικά προβλήματα δεν έχουν πλέον μεγάλη σημασία, διότι η εξόρυξη συνεχίζεται σε μια άλλη θέση. Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να δίνεται προσοχή στον προσανατολισμό της άλλης πλατφόρμας.

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερα οι διάφορες ομάδες στόχοι, στις οποίες απευθύνονται οι πάροχοι.

Έτσι, π.χ. η Invia World προσανατολίζεται περισσότερο σε επενδυτές που δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην ασφάλεια, ενώ άλλοι πάροχοι υποστηρίζουν απλά και μόνο την εξόρυξη Bitcoin.

Συνιστάται η λεπτομερής σύγκριση προκειμένου για την επιλογή της κατάλληλης υπηρεσίας, διότι ομάδες ειδικών έχουν διενεργήσει εκτενείς δοκιμές και έχουν συγκρίνει λεπτομερώς τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεμονωμένων παρόχων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Weitere Artikel zum Thema

τοπικό wallet

η εξόρυξη bitcoin αξίζει


σύγκριση cloud mining

Αγοράστε ether

πλεονεκτήματα του bitcoin