Veröffentlicht: 21.03.2018

Νόμισμα gas

Τι είναι το νόμισμα Gas;

Το νόμισμα Gas, το οποίο φέρει την ονομασία GAS, είναι ένα token της αλυσίδας μπλοκ NEO. Αυτή η αλυσίδα μπλοκ περιλαμβάνει δύο εγγενή token.

Αφενός, υπάρχει το προαναφερόμενο νόμισμα Gas και αφετέρου το νόμισμα NEO. Ο στόχος αυτής της αλυσίδας μπλοκ είναι κατά βάση η δημιουργία ενός κρυπτονομίσματος κατάλληλου για μαζική αγορά.

Για να πετύχετε αυτόν τον στόχο, χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα Smart Contracts. Για να τροφοδοτείτε με εξωτερικά δεδομένα αυτά τα Smart Contracts, χρησιμοποιείται το GAS.

Αυτό το κρυπτονόμισμα χρησιμεύει ως προμηθευτής δεδομένων και εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Το Gas ως μέρος της αλυσίδας μπλοκ NEO

Ωστόσο, το βασικό νόμισμα της αλυσίδας μπλοκ NEO είναι το NEO. Πρόκειται για ένα κρυπτονόμισμα που έχει ένα όριο token 100 εκατομμυρίων μονάδων.

Ο περιορισμός αυτός ισχύει παράλληλα και για το νόμισμα Gas. Εκτός από τη λειτουργία του ως επαληθευτής το Gas αναλαμβάνει και τον έλεγχο των δικαιωμάτων του token NEO.

Πρόκειται για λειτουργίες όπως ο συντονισμός, η λογιστική ή η αλλαγή των βασικών παραμέτρων του δικτύου. Σύμφωνα με τους προγραμματιστές στο μέλλον θα μπορεί να εκτελείται και εξόρυξη.

Για τον σκοπό αυτό, ένας αλγόριθμος Proof-of-Work θα προστεθεί στον πηγαίο κώδικα σε μία από τις επερχόμενες ενημερώσεις. Πρόκειται βασικά για τη λειτουργικότητα των Smart Contracts.

Μετά τη σύναψη μιας σύμβασης όλες οι συναλλαγές πρέπει να επαληθεύονται στην αλυσίδα μπλοκ. Σε αντάλλαγμα, οι χρήστες λαμβάνουν μια ανταμοιβή, η οποία παρέχεται από token Gas.

Επιπλέον, οι προγραμματιστές έχουν τα δύο νομίσματα συνδεδεμένα μεταξύ τους, οπότε δεν υπάρχουν διαφορές στις τιμές.

Αυτό το χαρακτηριστικό έχει προστεθεί για να σταματήσει η πώληση του νομίσματος Gas προς όφελος του νομίσματος ΝΕΟ.

Ποια ειδικά χαρακτηριστικά προσφέρει το νόμισμα Gas;

Τα Digital Assets

Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Gas ανήκουν τα λεγόμενα Digital Assets. Πρόκειται για προγραμματιζόμενους πόρους, οι οποίοι αναπαριστώνται από ψηφιακά δεδομένα.

Χρησιμοποιώντας την αλυσίδα μπλοκ NEO, οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να ανταλλάσσουν, να εγγράφουν και να μοιράζονται πόρους. Υπάρχουν δύο είδη τιμών πόρων.

Αφενός υπάρχει ο καθολικός πόρος και αφετέρου ο πόρος σύμβασης. Ο καθολικός πόρος μπορεί να ταυτοποιηθεί εντός ολόκληρου του συστήματος μέσω Smart Contracts.

Ο πόρος σύμβασης αποθηκεύεται στον λογαριασμό του χρήστη και μπορεί επίσης να αντιστοιχιστεί στον χρήστη.

Η ψηφιακή ταυτότητα

Οι πόροι αντισταθμίζονται από ένα άλλο ειδικό χαρακτηριστικό της αλυσίδας μπλοκ. Αυτό είναι η ψηφιακή ταυτότητα που διασφαλίζει τους εικονικούς πόρους και τους αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό ιδιοκτήτη.

Η ψηφιακή ταυτότητα αφορά την ταυτότητα ενός ατόμου, ενός οργανισμού ή μιας οντότητας, που υφίσταται σε ηλεκτρονική μορφή.

Η ψηφιακή ταυτότητα βασίζεται στο πρότυπο X.509, το οποίο θεωρείται ώριμο και ιδιαίτερα ασφαλές.

Η εφαρμογή και το οικοσύστημα

Το τελευταίο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η εφαρμογή και το οικοσύστημα. Εδώ, το οικοσύστημα αντιπροσωπεύει την καρδιά της αλυσίδας μπλοκ και εξυπηρετεί κυρίως το σκοπό της επίτευξης του στόχου.

Στο άμεσο μέλλον στην αλυσίδα μπλοκ θα προστεθούν επεκτάσεις όπως ένα Node Programm, ένα Blockchain Explorer, ένα SDK Development Kit και ένας Smart Contract Compiler.

Μια περαιτέρω σημαντική πτυχή της αλυσίδας μπλοκ είναι η υποστήριξη των λεγόμενων Dapp. Πρόκειται για αποκεντρωμένες εφαρμογές, που θα βελτιώσουν σημαντικά την εμπειρία των χρηστών.

Ποια εταιρεία είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό του Gas;

Η εταιρεία που αναπτύσσει το token Gas είναι η NEO, μια εταιρεία, που πριν ήταν γνωστή με το όνομα Antshares. Εκεί η αλυσίδα μπλοκ NEO ήταν η πρώτη αλυσίδα μπλοκ ανοιχτού κώδικα της Κίνας.

Η ίδρυση της εταιρείας έγινε το 2014. Πρόθεση των προγραμματιστών ήταν να φέρουν την επανάσταση του εμπορίου. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έξυπνη οικονομία.

Αυτή περιλαμβάνει τους τομείς των ψηφιακών επενδύσεων, της ψηφιακής ταυτότητας και των έξυπνων συμβάσεων. Η βάση για την εστίαση στην έξυπνη οικονομία είναι μια αναμενόμενη αλλαγή του παραδείγματος.

Αυτή η αλλαγή του παραδείγματος πρέπει να αποσαφηνιστεί με την εστίαση στο διαδίκτυο της αξίας (internet of value). Προηγουμένως, η εστίαση ήταν στο διαδίκτυο των πληροφοριών.

Οι προγραμματιστές αναμένουν ότι αυτή η αλλαγή θα συνδυάσει την παραδοσιακή με την ψηφιακή οικονομία. Αυτό θα διευκολύνει την ανταλλαγή αγαθών.

Επιπλέον, όλοι οι νόμοι, οι οδηγίες και τα κοινωνικά ιδρύματα θα πετύχουν έναν ιδιαίτερα υψηλό βαθμό διαφάνειας στο μέλλον.

Το σενάριο αυτό αναφέρεται ως διαδίκτυο της τάξης και αντιπροσωπεύει, ως εκ τούτου, τον απώτερο επιχειρηματικό στόχο της ΝΕΟ.

Ποια είναι η χρηματιστηριακή αξία του Gas;

Η εξέλιξη της χρηματιστηριακής αγοράς στο πέρασμα του χρόνου

Η εμφάνιση του Gas στις αγορές κρυπτονομισμάτων πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2017. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια τιμή token 1,78 USD την πρώτη ημέρα στο εμπόριο.

Στη συνέχεια, την 1η Αυγούστου 2017, πραγματοποιήθηκε η αρχική προσφορά νομισμάτων. Αυτή τη στιγμή, η τιμή ανά token βρίσκεται στα 2,39 USD.

Το τέλος της πρώτης ημέρας συναλλαγών καταγράφτηκε μια χρηματιστηριακή αξία 6,96 εκατομμυρίων USD. Στις 16 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε ένα προσωρινό υψηλό ύψους περίπου 95,8 εκατομμυρίων USD.

Αυτή τη στιγμή, η τιμή ανά token βρίσκεται στα 32,73 USD. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε μια ενοποίηση, ωστόσο μετά από σύντομο χρονικό διάστημα παρουσιάστηκε μια ανάκαμψη στο προηγούμενο αρχικό επίπεδο.

Στις 18 Δεκεμβρίου, επιτεύχθηκε στη συνέχεια ένα νέο υψηλό όλων των εποχών ύψους 352,78 εκατ. USD. Αυτή τη στιγμή, η τιμή ανά token είναι 26,53 USD, οπότε η χρηματιστηριακή αξία είναι 242,44 εκατομμύρια USD.

Οι συναλλαγές με το token Gas

Επιπλέον, κυκλοφορούν σήμερα περίπου 9,13 εκατομμύρια USD. Υπάρχουν ακόμη και 13,8 εκατομμύρια διαθέσιμα token, αλλά δεν διατίθενται συναλλαγές.

Ο μέγιστος αριθμός token έχει περιοριστεί από τους προγραμματιστές στα 100 εκατομμύρια. Στις καθημερινές συναλλαγές μπορεί να επιτευχθεί ένας όγκος περίπου 8,5 εκατομμυρίων USD.

Αυτός παράγεται κατά το 70,8% περίπου από τις συναλλαγές μεταξύ GAS και bitcoin.

Ως το πιο σημαντικό κέντρο συναλλαγών θεωρείται το Binance, καθώς εδώ πραγματοποιείται περισσότερο από το 38,4% του ημερήσιου όγκου συναλλαγών.

Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει το Ethereum, το οποίο διατίθεται για συναλλαγές κατά κύριο λόγο στο Huobi.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Weitere Artikel zum Thema

Voxels Coin

VeChain Coin

Ubiq Coin

Status Coin

SONM Coin

Populous Coin