Veröffentlicht: 09.03.2018

Aragon Coin

Τι κρύβεται πίσω από το νόμισμα Aragon Coin;

Στην περίπτωση του Aragon έχουμε να κάνουμε με ένα token, το οποίο χρησιμοποιείται στο δίκτυο Aragon Coin. Το δίκτυο Aragon Coin είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα, ελεγχόμενη από token, η οποία εστιάζει στη βέλτιστη ανάπτυξη.

Βασικά, το δίκτυο Aragon Coin είναι ένα περιβάλλον, εντός του οποίου οργανισμοί, επιχειρηματίες και επενδυτές μπορούν να εκτελούν αποδοτικές και ασφαλείς συναλλαγές, δίχως οι τελευταίες να επηρεάζονται από τεχνικά ζητήματα ή εξωτερικούς κινδύνους.

Τη βάση για το δίκτυο Aragon Coin αποτελεί ο πυρήνας Aragon Coin , ο οποίος αποτελείται από ένα πλαίσιο DAO καθώς επίσης και από αποκεντρωμένες εφαρμογές web (dApps). Ο πυρήνας Aragon Coin χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο σε μεγάλες κεφαλαιοκρατικές επιχειρήσεις.

Παρ’ όλ’ αυτά, οι προγραμματιστές του προγραμμάτισαν τον πυρήνα Aragon Coin κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους οργανισμούς.

Ωστόσο το Aragon Coin κατάφερε να εντυπωσιάσει τους επενδυτές στο πλαίσιο της αρχικής προσφοράς νομίσματος, διότι αυτή ολοκληρώθηκε εντός 15 λεπτών. Κατά την εκκίνηση της αρχικής προσφοράς νομίσματος διαπιστώθηκε, ότι αυτή ολοκληρώνεται μετά την επίτευξη του επενδυτικού στόχου των 24,75 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Εκτός από την ταχεία επίτευξη του στόχου, το Aragon Coin μπορεί επίσης να σημειώσει τη μέγιστη αξία κεφαλαιοποίησης που έχει τεθεί ως στόχος στο πλαίσιο της αρχικής προσφοράς νομίσματος.

Ποια είναι η κεντρική ιδέα και το όραμα που κρύβεται πίσω από το Aragon Coin ;

Σε γενικές γραμμές, οι προγραμματιστές του Aragon Coin διακρίνουν μια ιδιαίτερη δυναμική στους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Διατύπωσαν μάλιστα την υπόθεση, ότι όλα τα τρέχοντα προβλήματα της ανθρωπότητας μπορούν να επιλυθούν μέσω των αποκεντρωμένων οργανισμών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου δημιουργήθηκε το token του Aragon Coin .

Η βασική αρχή του δικτύου του Aragon Coin είναι ο έλεγχος ενός οργανισμού μέσω μιας αποκεντρωμένης αλυσίδας μπλοκ. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διαμορφωθεί πιο αποτελεσματικά η συνολική διοίκηση σε σύγκριση με συμβατικές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, μέσω της αλυσίδας των μπλοκ προκύπτει μια προστιθέμενη αξία, η οποία εκφράζεται με τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Επίσης, κάθε άτομο εντός ενός οργανισμού πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτή την αλυσίδα μπλοκ, προκειμένου για την αποφυγή της οικοδόμησης ιεραρχιών κλασικού τύπου.

Τη βάση του πυρήνα του Aragon Coin αποτελεί η αλυσίδα μπλοκ του Ethereum. Η μεσοπρόθεσμη στοχοθέτηση των προγραμματιστών στηρίζεται στην καθιέρωση του Aragon ως πλατφόρμα συναλλαγών για διάφορες ομάδες-στόχους.

Βασικά, οι προγραμματιστές κατάφεραν να προσδιορίσουν τρεις ομάδες-στόχους. Οι «ιδιοκτήτες του πρότζεκτ» αποτελούν την πρώτη ομάδα-στόχο. Τα μέλη αυτής της ομάδας θα χρησιμοποιούν την πλατφόρμα κυρίως για τη φιλοξενία διαφόρων πρότζεκτ.

Τη δεύτερη ομάδα-στόχο αποτελούν οι χρήστες πρότζεκτ ανοικτού κώδικα. Η ιδέα πίσω από αυτό είναι ότι η εν λόγω ομάδα-στόχος θα εργάζεται ενεργά στα πρότζεκτ και θα υποστηρίζει το πρότζεκτ με οικονομικά μέσα. Την τρίτη ομάδα-στόχο αποτελούν οι εταιρείες που χρησιμοποιούν το Aragon Coin για την απλούστευση των επιχειρηματικών διεργασιών.

Ποια ομάδα είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό του Aragon Coin ;

Πίσω από τον προγραμματισμό του token του Aragon Coin υπάρχει μια βασική ομάδα που αποτελείται από οκτώ μέλη και υποστηρίζεται ενεργά από τέσσερις συμβούλους. Το ρόλο του συντονιστή του πρότζεκτ έχει αναλάβει ο Luis Cuende.

Το 2011 βραβεύθηκε ως ο καλύτερος και πιο ταλαντούχος ανήλικος προγραμματιστής στην Ευρώπη. Επιπλέον, είχε ενεργό συμμετοχή στην ίδρυση της νεοσύστατης αλυσίδας μπλοκ Stampery. Πριν ανακαλύψει το πάθος του για νεοσύστατες επιχειρήσεις, ασχολούνταν με τον προγραμματισμό διανομών Linux.

Ένα ορόσημο στην καριέρα του αποτέλεσε ο προγραμματισμός της πρώτης ενεργής αναγνώρισης προσώπου για μια διανομή Linux. Η ομάδα συμπληρώνεται από τον Jorge Izquierdo, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τεχνική διαχείριση του πρότζεκτ.

Μέχρι πρότινος ήταν γνωστός χάκερ και επιπλέον είχε σχεδιάσει αρκετές εφαρμογές για τις πλατφόρμες iOS, MacOS και Pebble. Το μεγαλύτερο επίτευγμά του η ανάπτυξη μιας εφαρμογής, η οποία κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο AppStore.

Την ομάδα συμπληρώνει η Maria Gomey, η οποία είναι υπεύθυνη για τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό του πρότζεκτ. Η Tata Karki είναι υπεύθυνη για τις εργασίες στον τομέα των επικοινωνιών και έχει ως στόχο τη βελτίωση των σχέσεων της κοινότητας.

Ο Oliver Nordbjerg είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη της σχεδίασης web, ενώ ο Pierre Bertet είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη και της αλληλεπίδρασης με τους πελάτες. Το τελευταίο μέλος της ομάδας είναι ο Brett Sun.

Η εργασία του συνίσταται στην ανάλυση της εκτελεσθείσας αξίας, προκειμένου για την ανάλυση της προστιθέμενης αξίας που προέκυψε και της επιτυχίας του πρότζεκτ.

Πόσο υψηλή είναι η αξία κεφαλαιοποίησης του Aragon Coin ;

Το Aragon Coin κυκλοφόρησε επίσημα στην αγορά των κρυπτονομισμάτων στις 19 Μαΐου 2017. Η κυκλοφορία του token πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας αρχικής προσφοράς νομίσματος, η οποία, ωστόσο, ολοκληρώθηκε μετά από μόλις 15 λεπτά.

Η ολοκλήρωση της αρχικής προσφοράς νομίσματος ανακοινώθηκε εκ των προτέρων από τους προγραμματιστές και συνοδευόταν από τον όρο, ότι είναι δυνατή η συλλογή τουλάχιστον 24,75 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Κατά την πρώτη ημέρα της συναλλαγής η αξία κεφαλαιοποίησης του token του Aragon Coin ανήλθε περίπου στα 39,83 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Στη συνέχεια, στις 11 Ιουνίου σημειώθηκε ρεκόρ της αξίας κεφαλαιοποίησης στα 136,2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Η τιμή ανά token κυμάνθηκε στα 4,05 δολάρια ΗΠΑ. Στη συνέχεια, το token παγιώθηκε και η αξία κεφαλαιοποίησης κυμαινόταν στις 3 Νοεμβρίου στα 33,8 εκατομμύρια δολάρια Αμερικής.

Από εκείνο το χρονικό σημείο και έπειτα σημειώθηκε μια νέα άνοδος, με αποτέλεσμα η τρέχουσα αξία κεφαλαιοποίησης να ανέρχεται στα 109,3 εκατομμύρια δολάρια Αμερικής. Η τρέχουσα τιμή του token ανέρχεται στα 3,09 δολάρια Αμερικής.

Ποιες ιδιαιτερότητες ισχύουν κατά τις συναλλαγές με το Aragon Coin ;

Επί του παρόντος κυκλοφορούν στην αγορά 32,25 εκατομμύρια token του Aragon Coin . Στην αλυσίδα μπλοκ υπάρχουν διαθέσιμα έως και 39,6 εκατομμύρια token και ως εκ τούτου είναι δυνατή η περαιτέρω ανάπτυξη της αλυσίδας των μπλοκ, η οποία δεν έχει προσεγγίσει ακόμη την πλήρη δυναμική της.

Η εξόρυξη με το token του Aragon Coin δεν είναι δυνατή, επειδή δε χρησιμοποιείται κάποιος ενεργός αλγόριθμος εξόρυξης για την επαλήθευση των συναλλαγών. Επιπλέον, ο καθημερινός όγκος συναλλαγών του token του Aragon ανέρχεται σε περίπου 1,41 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των συναλλαγών λαμβάνει χώρα στο ανταλλακτήριο Bittrex. Ο συνολικός όγκος των συναλλαγών μέσω του Bittrex ανέρχεται σε ποσοστό 73,9 %. Το σημαντικότερο ρόλο κατά τη διαδικασία αυτή διαδραματίζουν οι συναλλαγές μεταξύ Bitcoin και Aragon.

Στο εξής σημαντικό ρόλο θα διαδραματίζουν επίσης και οι συναλλαγές μεταξύ Ethereum και Aragon. Αντίθετα, υποδεέστερο ρόλο διαδραματίζουν οι συναλλαγές μεταξύ Aragon και δολαρίου ΗΠΑ. Η ανταλλαγή λοιπών token κατά το τρέχον χρονικό σημείο έναντι του token του Aragon δεν είναι δυνατή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Weitere Artikel zum Thema

Voxels Coin

VeChain Coin

Ubiq Coin

Status Coin

SONM Coin

Populous Coin