Veröffentlicht: 30.04.2018

Kin Coin

Τι είναι το Kik;

Από το 2010 χρησιμοποιούν την υπηρεσία Kik πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι, κάτι που αποδεικνύει ότι είναι ένας από τους πρωτοπόρους του χώρου. ‘Ηδη από το 2011 το Kik ήταν η πρώτη εφαρμογή Chat, που ενσωματώθηκε σε μία πλατφόρμα. Κατά συνέπεια μπορεί να ταυτοποιηθεί ως η πρώτη πλατφόρμα εγκατάστασης Bots. Σε συνέχεια αυτής της εξέλιξης και πιλοτικά κατά τα έτη 2015 και 2016 εισήχθη στην πλατφόρμα ένα ψηφιακό νόμισμα με την ονομασία Kik Points.

Η Kik σαν επιχείρηση αναζήτησε μία συνεχή διέξοδο προς τη νομισματοποίηση, χωρίς όμως να περιορίσει τη User Experience ή τη σφαίρα του ιδιωτικού. Αντί λοιπόν να επηρεάσει το σύνολο της κοινότητας με διαφημίσεις ή να προβεί στην πώληση δεδομένων πελατών σε τρίτους, αποφάσισε ότι θα πρέπει να εισαχθεί ένα αποκεντροποιημένο νόμισμα. Με τον τρόπο αυτό η κοινότητα πρέπει να συνδράμει δραστήρια στην ανάπτυξη ενός ψηφιακού Οικοσυστήματος, το οποίο θα επικεντρώνεται στη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια. Συνεπώς η Kik επιθυμεί συμμετέχοντες και όχι απλούς φιλοξενούμενους.

Για την επίτευξη ενός Οικοσυστήματος το οποίο θα είναι ανοιχτό, αποκεντροποιημένο και γοητευτικότερο από τις εναλλακτικές, η Kik επικεντρώνεται σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες και συστήματα. Ειδικότερα εξαιτίας της πολυπλοκότητας την οποία καθορίζει ένα αποκεντροποιημένο δίκτυο, η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να δομηθεί μακρόπνοα και με συνέχεια.

Επίτευξη βασικών αξιών

Η εισαγωγή του Kik Points εν έτει 2014 φάνηκε χρήσιμη για την ανάλυση των απαιτήσεων των πελατών για ένα ψηφιακό νόμισμα, το οποίο θα έπρεπε να ενταχθεί στα πλαίσια της πλατφόρμας. Μια σχετική κεντρική προσέγγιση ήταν ότι οι χρήστες δεν θα έπρεπε να αγοράζουν αυτό το νόμισμα, αλλά θα μπορούν να το κερδίζουν μέσω δραστηριοτήτων εντός της πλατφόρμας. Στη δοκιμαστική φάση κατέστη σαφές ότι οι χρήστες υποδέχτηκαν το Token πολύ θετικά και να πραγματοποίησαν πολλαπλό όγκο συναλλαγών σε σύγκριση με το Bitcoin.

Επί του παρόντος, το Kik είναι μία από τις πλέον διαδεδομένες εφαρμογές Chat και καταλαμβάνει την πέμπτη θέση σε ερωτήματα αναζήτησης στο App Store. Τα εκατομμύρια των χρηστών που χρησιμοποιούν το Kik μηνιαίως πρέπει να καταστήσουν σαφές, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν κρυπτονομίσματα εντός μίας Mainstream ομάδας χρηστών.

Το Kik θέλει να επιτύχει μια θεμελιώδη αξία για το νέο κρυπτονόμισμα Kin ενσωματώνοντάς το στην εφαρμογή του Chat. Καθιστώντας το Kin ως το κύριο νόμισμα συναλλαγής, το Kik γίνεται το πρώτο μέλος του οικοσυστήματος Kin. Στο μέλλον, τα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίζουν Kin παρέχοντας περιεχόμενο. Με τον τρόπο αυτό, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις πτυχές του Content και Commerce (περιεχόμενο και εμπόριο). Οι χρήστες μπορούν να διαθέσουν τα κερδισμένα Token ως αντάλλαγμα για προϊόντα, υπηρεσίες καθώς και παροχή υπηρεσιών από εμπόρους, προγραμματιστές και Influencers (διαμορφωτές).

Το κρυπτονόμισμα Kin

Το νόμισμα Kin είναι ένα κρυπτονόμισμα το οποίο αναπτύχθηκε για καθημερινή χρήση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται για ψηφιακές υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι το νόμισμα Kin πρέπει να χρησιμοποιηθεί για συναλλαγές εντός του δικτύου Kin. Η τεχνική βάση του Token είναι το γνωστό και καθιερωμένο Ethereum-Blockchain, έτσι ώστε να σχετίζεται με το ERC20-Token του Kin. Όπερ σημαίνει ότι το Kin-Token λειτουργεί εν είδει σύνδεσης μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών εντός του δικτύου Kin. Η βάση του Kin-Token δημιουργήθηκε μέσω της πλατφόρμας Kik. Μέσω εκτεταμένων δοκιμών αναλύθηκαν από τους προγραμματιστές και εφαρμόστηκαν στο Kin οι προδιαγραφές για ένα κρυπτονόμισμα. Το Kik κατά συνέπεια είναι το πρώτο συστατικό στοιχείο του δικτύου Kin.

Οι προγραμματιστές αναμένουν υψηλή αποδοχή του Token, δεδομένου ότι η πλατφόρμα Kik φιλοξενεί εκατομμύρια χρήστες. Και αυτό θα πρέπει να οριστεί ως μία βασική αξία του Token. Επιπλέον, ειδικότερα το Wallet που είναι ήδη τμήμα της πλατφόρμας Kik, θα πρέπει να φροντίσει ότι η υιοθέτηση του Token θα προχωρήσει ταχέως και το Kin θα καθιερωθεί ως ένα από τα πλέον διαδεδομένα κρυπτονομίσματα. Για την απόκτηση περισσότερων χρηστών έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα επιβράβευσης, το οποίο επιβραβεύει ιδιαιτέρως δραστήριους χρήστες δια της διανομής Tokens. Με το σύστημα αυτό επιβραβεύονται κυρίως επενδυτές, δεδομένου ότι αυτοί εκπροσωπούν τη βάση για την ανάπτυξη του Token.

Ποια ομάδα βρίσκεται πίσω από την ανάπτυξη του νομίσματος ;

Το νόμισμα Kin αναπτύχθηκε από το Kin Foundation, το οποίο προσδιορίζεται ως Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός. Μελλοντικά το ίδρυμα επιθυμεί να αναλάβει το ρόλο ενός Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού για την ανάπτυξη του νομίσματος και του Οικοσυστήματος. Με αυτή την πρωτοβουλία η πλατφόρμα πρόκειται να εξελιχθεί περαιτέρω και το Οικοσύστημα να εμπλουτιστεί με ψηφιακές υπηρεσίες. Μία ακόμα ιδιαιτερότητα της πλατφόρμας καθορίζεται στην απλότητα χρήσης. Ακόμα και οι προγραμματιστές χρειάζεται να βρουν ένα ωφέλιμο περιβάλλον ανάπτυξης, εφόσον αυτό συνδράμει δραστήρια στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Ειδικότερα αν ο στόχος του περιβάλλοντος ανάπτυξης είναι ένας διαρκής προγραμματισμός, οι προγραμματισμένες υπηρεσίες επίσης στα πλαίσια νέων εκδόσεων του Blockchain θα παραμείνουν συμβατές. Ο μακρόπνοος στόχος του Ιδρύματος Kin είναι η ολοκληρωμένη αποκεντροποίηση και αυτοματισμός όλων των συναλλαγών που διεξάγονται εντός του Blockchain.

Ποιο είναι το όραμα του Kin Foundation;

Το όραμα του Ιδρύματος Kin είναι η αποκεντροποίηση των πληρωμών μέσω μίας διαρκούς προσέγγισης. Στην περίπτωση αυτή η επικοινωνία εντός ενός δικτύου χωρίς κατακερματισμό των Μέσων θέτει τα θεμέλια για αυτό το όραμα. Αυτό ακριβώς ενέχει η χρήση ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται εντός του συγκεκριμένου δικτύου, μία συγκεκριμένη σχετικότητα.

Η εξέλιξη της κεφαλαιακής αγοράς

Το νόμισμα Kin κυκλοφόρησε στις αγορές στις 27 Σεπτεμβρίου 2017 στα πλαίσια των προσφορών Initial Coin Offerings με το ακρώνυμο KIN. Η τιμή έκδοσης του νομίσματος Kin κυμάνθηκε στα 0,000116 USD, δεδομένου ότι προέκυψε κεφαλοποίηση αγοράς ύψους 87,5 εκατομμυρίων USD. Μέχρι το Δεκέμβριο η ισοτιμία του Token σταθεροποιήθηκε, έτσι ώστε μόνο στις 16 Δεκεμβρίου σημειώθηκε κεφαλοποίηση αγοράς ύψους 54,4 εκατομμυρίων USD. Τελικά το Token έκανε το μεγάλο άλμα και ξεπέρασε τη σταθεροποίηση, σημειώνοντας διαρκώς υψηλότατα επίπεδα ανόδου. Την παρούσα στιγμή το νόμισμα βρίσκεται σε υψηλό σημείο 334 εκατομμυρίων USD και σημειώνει τιμή 0,000442 USD ανά Token. Συνολικά βρίσκονται σε κυκλοφορία περί τα 756 δις Tokens. Το ανώτατο όριο αγοραπωλησίας μπορεί να φτάσει στα 10.000 δις Tokens, έτσι ώστε το νόμισμα να καταφέρει να σημειώσει μακρόχρονη ανάπτυξη. Στις καθημερινές αγοραπωλησίες διατίθεται ένας όγκος του ύψους ενός εκατομμυρίου USD. Από αυτά 91% των συναλλαγών αγοραπωλησίας πραγματοποιούνται δια της ανταλλαγής KIN και Ethereum

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Weitere Artikel zum Thema

Voxels Coin

VeChain Coin

Ubiq Coin

Status Coin

SONM Coin

Populous Coin