Veröffentlicht: 23.04.2018

Bitswift Coin

Τι καταλαβαίνει κάποιος ακούγοντας το όνομα Bitswift Technology Solutions;

Η Bitswift Technology Solutions είναι η ομάδα ανάπτυξης του bitswift. Η ομάδα επικεντρώνεται στις αναδυόμενες τεχνολογίες και στις ικανότητες τους. Όλα τα προϊόντα που δημιουργεί η Bitswift Technology Solutions είναι σχεδιασμένα για επιχειρηματικούς πελάτες και ιδιώτες. Δίνεται σαφής έμφαση στις πτυχές αύξησης της παραγωγικότητας, της κερδοφορίας και της διασκέδασης.

Επί του παρόντος, η ομάδα είναι ακόμα αρκετά διαχειρίσιμη, ωστόσο αποτελείται αποκλειστικά από τεχνολογικούς εμπειρογνώμονες που εργάζονται εδώ και δεκαετίες για την ανάπτυξη βελτιστοποιημένου λογισμικού. Προκειμένου να προσφέρουν στους πελάτες ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία, οι προγραμματιστές έχουν μια πολύ στενή επαφή. Από τη μία πλευρά, αυτό θα πρέπει να βελτιώσει την ποιότητα του έργου και από την άλλη θα πρέπει να μεταφέρει τις απαιτήσεις της αγοράς στην εταιρεία.

Το πρώτο μέλος της ομάδας είναι ο Ben Geiger, ο οποίος εργάσθηκε για την IBM και την NCR. Ξεκίνησε την εκπαίδευσή του στο St. Lawrence College και κατείχε σημαντικές θέσεις στον κλάδο των πωλήσεων, των χρηματοοικονομικών και της υγείας από τότε που ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Για να ξεδιπλώσει τα ταλέντα του, μπήκε στη Bitswift. Το επόμενο μέλος της ομάδας είναι ο Paul Busch, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ίδρυση της Bitswift. Δραστηριοποιείται στον κλάδο για περισσότερα από 20 χρόνια και έχει πολλές επαφές. Αυτή τη στιγμή ασχολείται με την αλυσίδα μπλοκ και την VR. Το τελευταίο μέλος της ομάδας είναι ο Patrick Stephens, ο οποίος προσέχει τα πελατειακά θέματα. Έχει πάνω από 8 χρόνια εμπειρίας στην υποστήριξη πελατών και έχει ήδη υποστηρίξει αρκετές εταιρείες τεχνολογίας.

Ποιες λύσεις προσφέρει το νόμισμα bitswift στους πελάτες;

Οι δημιουργοί υποδιαιρούν τις προσφερόμενες λύσεις σε διάφορα πεδία δραστηριότητας. Ο τομέας του λιανικού εμπορίου είναι ο πρώτος που λαμβάνεται υπόψη. Ειδικά οι πωλήσεις και η παραγωγικότητα θα πρέπει βιώσιμα να αυξηθεί με τη χρήση του bitswift. Η αιτία για το παραπάνω είναι η εξατομίκευση των λύσεων, η οποία παρέχεται από την πλατφόρμα Bitswift. Υπάρχουν ειδικά προϊόντα για τερματικά πληρωμών, τα οποία εγκαθίστανται, ρυθμίζονται και ενσωματώνονται στο δίκτυο. Επίσης, ο εξοπλισμός σημείου πώλησης (point of sale) ανήκει επίσης στο εύρος της προσφοράς που εξετάζεται. Για την απλοποίηση των συναλλαγών αγοράς, παρέχονται εργαλεία ψηφιακής υπογραφής. Επίσης, η πλατφόρμα προσφέρει υπηρεσίες για τη διαχείριση αποθέματος. Οι πωλήσεις υλικού και λογισμικού, οι ψηφιακές άδειες, η διατερματική κρυπτογράφηση (end-to-end encryption), οι εφαρμογές κρυπτογραφικών τεχνολογιών και η διοίκηση επιχειρήσεων είναι από τα χαρακτηριστικά που προσφέρονται σε αυτόν τον τομέα.

Επίσης, προσφέρονται και χαρακτηριστικά Fintech. Σύμφωνα με τους δημιουργούς, στόχος είναι η αύξηση της δικής τους κερδοφορίας μέσω ειδικών χρηματοοικονομικών τεχνολογιών. Σε αυτές ανήκουν χαρακτηριστικά όπως η παροχή μίας ψηφιακής πλατφόρμας συναλλαγών και σχετικές υπηρεσίες. Οι επενδύσεις με βάση τις τεχνολογίες αλυσίδας μπλοκ. Επίσης, κλασσικές λύσεις υλικού (hardware) και λογισμικού Fintech καθώς και ΑΤΜ για κρυπτονομίσματα ή άλλα ψηφιακά νομίσματα που βασίζονται σε μεθόδους κρυπτογράφησης είναι μέρος της αντίστοιχης προσφοράς.

Η επικέντρωση των απαιτήσεων πελατών για την αύξηση της επιτυχίας

Οι απαιτήσεις των πελατών παίζουν επίσης έναν σημαντικό ρόλο για τους προγραμματιστές του νομίσματος bitswift. Ο στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών, για τις οποίες οι πελάτες θα μιλούν εκ των υστέρων. Για παράδειγμα, η πλατφόρμα προσφέρει λύσεις λογισμικού εστίασης, ψηφιακές υπογραφές, συμβόλαια συντήρησης για εγκατεστημένες τεχνολογίες, εγκαταστάσεις επιχειρηματικών δικτύων, βελτιστοποίηση περιβάλλοντος διακομιστή, εφαρμογές διαχείρισης κινητών τερματικών και εφαρμογές ασφάλειας ιστού για την αύξηση της μακροπρόθεσμης εμπιστοσύνης των πελατών.

Στον τομέα της υγείας θα υπάρξει μία κριτική ματιά και νέα χαρακτηριστικά θα προσφέρονται. Σε αυτά ανήκει και η υποστήριξη των ηλεκτρονικών αρχείων υγείας EHR (electronic health records) και των ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων EMR (electronic medical records). Επίσης, η εγκατάσταση των απαιτούμενων διακομιστών καθώς και η δημιουργία μίας ψηφιακής ασφάλειας για ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα ανήκουν σε αυτό το πεδίο εργασίας. Επιπλέον, προσφέρονται έλεγχοι στην τεχνολογία πληροφορίας (IT audits) και υποβολή εκθέσεων, οι οποίες θα πρέπει κυρίως να αυξήσουν την ποιότητα.

Ακόμη, οι τοπικές και εσωτερικές εφαρμογές βελτιστοποιούνται, έτσι ώστε η τεχνολογία που χρησιμοποιείται να είναι και πάλι ενημερωμένη. Σε αυτό ανήκει και μία ανάλυση της παρουσίας στο διαδίκτυο καθώς και η κυκλοφορία μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η βελτίωση του υφιστάμενου υλικού (hardware) και η αυτοματοποίηση των ίδιων διαδικασιών. Επίσης, προσφέρεται η εγκατάσταση συστημάτων ήχου, δικτύων WLAN, συνδέσεων με το διαδίκτυο μέσω καλωδίου και συστημάτων καμερών.

Τέλος, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υπογραμμίζονται επίσης με τη χρήση των τελευταίων τεχνολογιών για τη μείωση του κόστους. Αυτό περιλαμβάνει εξατομίκευση του σχεδιασμού, την παροχή σύγχρονου υλικού (hardware) για να μπορούν επιτυχώς να γίνονται οι πωλήσεις, οι λύσεις και η υποστήριξη. Επίσης, η διαχείριση των αναπτυξιακών περιβαλλόντων, καθώς και η παροχή εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας και χαρακτηριστικών ασφαλείας ανήκουν σε αυτήν την προσφορά.

Το νόμισμα bitswift ως βασικό μέρος της πλατφόρμας

Βασικά, πρέπει να θεωρηθεί ότι η Bitswift είναι κάτι περισσότερο από το νόμισμα Bitswift. Είναι μάλλον μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που επικεντρώνεται στις ανάγκες του πελάτη. Για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες, οι υποψήφιοι πελάτες δεν επενδύουν στο νόμισμα bitswift. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή συναλλαγών εντός του δικτύου και προσφέρει επίσης στους επενδυτές την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην επιτυχία της πλατφόρμας.

Πώς αναπτύχθηκε η χρηματιστηριακή αξία του bitswift;

Το νόμισμα bitswift μπήκε στις χρηματοοικονομικές αγορές με τη συντομογραφία SWIFT στις 7 Οκτωβρίου, 2014. Καθορίστηκε η τιμή έναρξης των 0,077098 δολαρίων ΗΠΑ, οπότε απέκτησε χρηματιστηριακή αξία ύψους 308.405 δολαρίων ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα της υψηλής τιμής εκκίνησης, υπήρξε μία γρήγορη μείωση κατά το ήµισυ, η οποία μπόρεσε να σταματήσει τον Μάρτιο του 2017 από μία συνεχή πτωτική τάση. Μετά, το νόμισμα ξεκίνησε έναν αγώνα ράλυ, ο οποίος έληξε στις 12 Ιανουαρίου, 2018 με χρηματιστηριακή αξία ύψους 9,4 εκατομμυρίων δολαρίων. Η τιμή ανά token εκείνο το χρονικό σημείο ήταν στα 2,32 δολάρια ΗΠΑ. Στη συνέχεια, δεν είναι γνωστά άλλα στοιχεία επειδή το token αποκλείστηκε από τις συναλλαγές. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν πλέον αγορές. Υπάρχουν βασικά πολλές αιτίες για αυτό. Από τη μία πλευρά, οι δημιουργοί ήθελαν να ενσωματώσουν το token με μία άλλη αλυσίδα μπλοκ. Επίσης, το αντίστοιχο κέντρο συναλλαγής μπλοκαρίστηκε, οπότε καμία συναλλαγή δεν ήταν εφικτή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Weitere Artikel zum Thema

Voxels Coin

VeChain Coin

Ubiq Coin

Status Coin

SONM Coin

Populous Coin