Veröffentlicht: 06.04.2018

Sterlingcoin

Τι είναι το strerlingcoin;

Το strerlingcoin είναι ένα κρυπτονόμισμα, το οποίο προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και προορίζεται για χρήση στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και στα βρετανικά νησιά. Το token είναι το πρώτο κρυπτονόμισμα που κυκλοφόρησε ως κέρμα X13 και υποστηρίζει διάφορα χαρακτηριστικά. Αυτά τα χαρακτηριστικά εμπίπτουν στις κατηγορίες εμπόρων, τόπων συναλλαγής, ομάδων εξόρυξης, χάρτινων πορτοφολιών, block explorer, των προγραμματιστικών διεπαφών και συστημάτων online πορτοφολιών.

Βασικά, η ιδέα πίσω από το token του sterlingcoin είναι η ανάπτυξη ενός ψηφιακού νομίσματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών online και offline. Πρόκειται για ένα αποκεντρωμένο σύστημα που ελέγχεται από μια ανοικτή αγορά. Ο κίνδυνος διαφθοράς από τράπεζες, κυβερνήσεις ή άλλους τρίτους μειώνεται σημαντικά μέσω αυτής της προσέγγισης. Η αποκέντρωση διασφαλίζει επίσης ότι κάθε χρήστης του πορτοφολιού ενεργεί επίσης ως πολλαπλασιαστής του δημόσιου ledger, αυξάνοντας τη σταθερότητα, τη διαθεσιμότητα και την ασφάλεια της αλυσίδας μπλοκ. Επιπλέον, το token του sterlingcoin έχει αναπτυχθεί ως ένα δίκαιο, διαφανές και εξαιρετικά ασφαλές token για καθημερινή χρήση. Η τιμή θα πρέπει επίσης να προκύπτει από την προσφορά και τη ζήτηση, καθώς και από την εμπορία και την εξόρυξη.

Πώς κυκλοφορεί το sterlingcoin στην αγορά;

Το sterlingcoin δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στις 21 Σεπτεμβρίου 2014, στις 18:00 μ.μ. μετά την καλοκαιρινή ώρα. Εντός του πλαισίου μιας προ-απελευθέρωσης επτά εβδομάδων, σκοπός ήταν να εξασφαλίσει ότι οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος θα μπορούσε να γνωρίσει και να δοκιμάσει το token. Έτσι, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε μια δίκαιη αρχή, ώστε κάθε επενδυτής δεν μην πρέπει να επενδύσει τυφλά στο token. Επιπλέον, έγινε μία προ-εξόρυξη, η οποία άρχισε στις 21 Σεπτεμβρίου 2014 και εκτελέστηκε μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2015. Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, επιτεύχθηκαν 3,8 εκατομμύρια tokens. Στη συνέχεια, η εξόρυξη μετατράπηκε πλήρως σε έναν αλγόριθμο proof-of-stake. Στη συνέχεια διεξήχθη το λεγόμενο spacedrop, στο οποίο διανεμήθηκαν 575.000 token σε 11.499 διευθύνσεις. Το spacedrop τελείωσε μετά από μία εβδομάδα. Επίσης, διάφορες μέθοδοι απόκτησης άδικου πλεονεκτήματος απαγορεύτηκαν. Συγκεκριμένα, οι λεγόμενοι κόμβοι εξόδου (exit nodes), οι λίστες μεσολάβησης (proxy lists) και οι αυτόματες μέθοδοι εξόρυξης απαγορεύτηκαν εντός του πλαισίου αυτής της ενέργειας. Η αιτία πίσω από αυτό το βήμα είναι, από την μία μεριά, η δικαιοσύνη και από την άλλη μεριά τη προστασία της αλυσίδας μπλοκ, διότι διαφορετικά ο κίνδυνος εσφαλμένων συναλλαγών θα αυξανόταν. Επιπλέον, μη αυτόματοι έλεγχοι καταχωρήσεων έλαβαν χώρα, ώστε να ερευνηθούν ύποπτες δραστηριότητες και να διαγραφούν επικίνδυνες καταχωρίσεις.

Ποιες τεχνικές προδιαγραφές έχει το έργο sterlincoin;

To sterlingtoken είναι ένα token X13 που είναι κατάλληλο τόσο για τον αλγόριθμο proof-of-stake όσο και για τους αλγορίθμους stake-of-work. Μέσα στους πρώτους έξι μήνες καθώς και μετά την εξόρυξη 131.400 μπλοκ, η εξόρυξη καθορίστηκε από έναν αλγόριθμο proof-of-work , ο οποίος διατέθηκε από έναν αλγόριθμο proof-of-stake. Επιπρόσθετα, επιλήφθηκε μία μείωση κατά το ήμισυ του εισοδήματος. Η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής με κρυπτονομίσματα όπως το bitcoin. Ο αλγόριθμος proof-of-stake δεν περιορίζεται, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται μόνιμα για την επαλήθευση των συναλλαγών. Ωστόσο, μέχρι 63.9 εκατομμύρια tokens εξορύχτηκαν. Εντός του πλαίσιο της εξόρυξης proof-of-stake, μία ανταμοιβή ύψους 5,5% α.ε. χορηγείται για τα αποθηκευμένα token στο πορτοφόλι. Επιπλέον, οι επενδυτές λαμβάνουν πρόσθετη ανταμοιβή ύψους 50 sterlingcoins για την ολοκλήρωση ενός μπλοκ. Εδώ ισχύει ένα χρονικό διάστημα μπλοκ μόνο δύο λεπτών, ώστε μία γρήγορη κίνηση συναλλαγής να μπορεί να είναι εγγυημένη. Επίσης, η δυσκολία προσαρμόζεται δυναμικά στην υπάρχουσα υπολογιστική ισχύ. Η προσαρμογή ελέγχεται μετά από κάθε ολοκληρωμένο μπλοκ, έτσι ώστε η ανάπτυξη της υπολογιστικής ισχύος να φιλοξενηθεί εντός του δικτύου.

Ποια ομάδα βρίσκεται πίσω από την ανάπτυξη του sterlingcoin;

Το sterlingcoin σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από μια τριμελή ομάδα. Ένα από τα μέλη είναι ο Spencer Lievens, ο οποίος συμμετέχει και ως συνιδρυτής και προγραμματιστής του έργου. Ο Matthew Langdon είναι επίσης ένας από τους ιδρυτές και η κύρια ευθύνη του είναι η ανάπτυξη της αλυσίδας μπλοκ. Το τρίτο μέλος της ομάδας είναι ο Steven Saxton, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών.

Μετά από μία ανταλλαγή ιδεών, οι προγραμματιστές επικεντρώθηκαν στη δημιουργία ενός κρυπτονομίσματος εντός του Ηνωμένου Βασιλείου. Το δημιουργημένο token θα πρέπει να χρησιμοποιείται συγκεκριμένα για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών σε online και offline επιχειρήσεις. Επίσης, θα πρέπει να απευθυνθεί σε ένα ευρύ κοινό, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη λειτουργικότητα. Ο στόχος των προγραμματιστών είναι η δημιουργία του token στις καθημερινές πληρωμές εντός της Μεγάλης Βρετανίας καθώς και εντός των βρετανικών νησιών.

Ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσφέρει το sterlingcoin;

Οι προγραμματιστές επισημαίνουν ότι το token του sterling έχει τρεις άξονες που θα πρέπει να απογειώσουν το νόμισμα από τον ανταγωνισμό. Ο πρώτος άξονας είναι η αποκέντρωση και ως εκ τούτου την παραίτηση ρυθμιστικό φορέα. Εγκαταλείπει τη χρήση τραπεζών, κυβερνήσεων και άλλων ιδρυμάτων και αντί για αυτό επιδιώκει να ρυθμίσει την αγορά. Επίσης, οι συναλλαγές που διεξάγονται μέσω του token του sterling δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι οι συναλλαγές στους τόπους συναλλαγών και τα έσοδα εξόρυξης δεν υπόκεινται σε πρόσθετο ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, η εύκολη λειτουργία του token πρέπει να πείσει τους χρήστες. Παρέχει ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών, χωρίς να διακυβεύεται η χρηστικότητα. Επιπλέον, παρέχεται ενεργή υποστήριξη από τους προγραμματιστές, ώστε όλες οι ερωτήσεις να μπορούν να απαντηθούν από την κοινότητα και να ενσωματωθούν βελτιώσεις.

Ποια είναι η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία του sterlingcoin;

Το token του sterling μπήκε στην αγορά στις 24 Σεπτεμβρίου, 2014 και οι συναλλαγές γίνονται με τη συντομογραφία SLG. Την πρώτη μέρα συναλλαγής, η τιμή ήταν για 0,080873 δολαρίων ΗΠΑ για κάθε token. Μετά τη δίκαιη τοποθέτηση, η χρηματιστηριακή αξία ήταν περίπου 20.000 δολάρια, η οποία αυξήθηκε σταθερά και έφτασε στο υψηλότερο σημείο των 1.053 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στις 21 Ιανουαρίου 2018. Επί του παρόντος, η χρηματιστηριακή αξία είναι 848.151 δολάρια ΗΠΑ και η τιμή ανά token είναι 0.20 δολαρίων ΗΠΑ. Στην καθημερινή συναλλαγή, μπορεί να καταγραφεί ένας όγκος συναλλαγών ύψους 5.716 δολαρίων ΗΠΑ. Το 83% των συναλλαγών πραγματοποιείται μέσω της Cryptopia και γίνεται ειδικότερα σε συναλλαγές μεταξύ του SLG και του BTC.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Weitere Artikel zum Thema

Voxels Coin

VeChain Coin

Ubiq Coin

Status Coin

SONM Coin

Populous Coin