Veröffentlicht: 06.04.2018

Obsidian Coin

Το κίνητρο πίσω από το νόμισμα obsidian

Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα είναι ένα παραδοσιακό δικαίωμα, το οποίο είναι νομικά ριζωμένο σε περισσότερες από 150 χώρες παγκοσμίως. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προβλέπει ότι η ιδιωτικότητα και η ιδιωτική αλληλογραφία πρέπει να παραμένουν μυστικές και δεν πρέπει να υπόκεινται σε κρατική παρέμβαση.

Ωστόσο, η ισχύς αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος υπόκειται σε συνεχή κίνδυνο που προέρχεται από κρατικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τη χρήση των δεδομένων χρηστών και πελατών για εμπορικούς σκοπούς. Η χρήση αυτή βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το προαναφερθέν θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των απλών πολιτών. Αυτοί που προστατεύουν τα δεδομένα μπορούν να αποκαλύψουν στους πολίτες τη χρήση των συλλεγόμενων δεδομένων. Επιπλέον, προς το παρόν δεν υπάρχει σύστημα επικοινωνίας που να μπορεί να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις ιδιωτικότητας των χρηστών, οπότε οι χρήστες πρέπει να εμπιστεύονται πλήρως στη δίκαιη χρήση των δεδομένων.

Μέσω του έργου obsidian θα πρέπει να προσφέρεται η δυνατότητα για ασφαλή και ιδιωτική επικοινωνία. Ένα ασφαλές Messenger συνδυάζεται με ένα κρυπτονόμισμα, ώστε να γίνει δυνατή μία αποκεντρωμένη επικοινωνία. Έτσι, ο κίνδυνος κλοπής δεδομένων ελαχιστοποιείται λόγω μιας κεντρικής δομής εξυπηρετητή. Ακόμα και οι γενικές επιθέσεις στο δίκτυο αποτρέπονται και η παρακολούθηση των μηνυμάτων στο δίκτυο peer-to-peer είναι σχεδόν αδύνατη. Η δημιουργία μηνυμάτων γενικά αντιμετωπίζεται επίσης στο πλαίσιο του obsidian, αφού τώρα χρησιμοποιείται ένα αποκεντρωμένο δίκτυο για τη δημιουργία και την κρυπτογράφηση.

Ποιες τεχνικές προδιαγραφές έχει το έργο obsidian;

Το δίκτυο obsidian επιτρέπει στην τεχνολογία αλυσίδας μπλοκ να συγχωνευτεί με την ανώνυμη αποστολή μηνυμάτων και συνεπώς αποτελείται από δύο κεντρικά στοιχεία. Πρώτον, υπάρχει το νόμισμα obisidian, το οποίο ονομάζεται επίσης ODN και είναι μέρος της αλυσίδας μπλοκ obsidian. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και το Obsidian Secure Anonymous Messenger.

Το νόμισμα obsidian βασίζεται στο νόμισμα STRAT, το οποίο αναπτύχθηκε από την Stratis και προκύπτει στην αλυσίδα μπλοκ του bitcoin. Χρησιμοποιώντας τον κώδικα πηγής C#, οι προγραμματιστές μπορούν να δοκιμάσουν νέες λειτουργίες εντός του πλαισίου της αλυσίδας μπλοκ του STRAT και στη συνέχεια να τις εφαρμόσουν στο obsidian. Επιπλέον, το obsidian μπορεί επίσης να υιοθετήσει νέα χαρακτηριστικά από το bitcoin, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν νέες εκδόσεις όπως το SegWit.

Το messenger από την άλλη πλευρά, βασίζεται σε ένα αδημοσίευτο έργο από ένα μέλος της ομάδας, το οποίο οδηγεί επίσης την τρέχουσα εξέλιξη. Στις 28 Ιουλίου, 2017, δημοσιεύθηκε μία εφαρμογή (app) ανοικτούς σκοπούς ελέγχου. Πρέπει σε αυτό το σημείο επίσης να ληφθεί υπόψη ότι ούτε το νόμισμα obsidian ούτε το messenger έχουν την προβλεπόμενη λειτουργία και την απαιτούμενη σύνδεση. Αντίθετα, ο στόχος είναι η δημοσίευση του messenger σε όλα τα σχετικά λειτουργικά συστήματα, στην ανάπτυξη τεχνολογιών αποκέντρωσης και στην ενσωμάτωση του πορτοφολιού και της τεχνολογίας επικοινωνίας στο πορτοφόλι.

Ποιους κινδύνους βλέπουν οι προγραμματιστές σχετικά με το onsidian;

Μία επένδυση στο έργο obsidian μπορεί να οδηγήσει επίσης σε μη αναμενόμενους κινδύνους. Οι προγραμματιστές απευθύνουν έκκληση στους επενδυτές ότι η ευθύνη των προαναφερόμενων κινδύνων πρέπει επίσης να αναλαμβάνονται, διαφορετικά η ύπαρξη της πλατφόρμας θα επηρεαστεί αρνητικά. Επιπλέον, στους δυνητικούς επενδυτές με χαμηλό εισόδημα ή με χαμηλή ανοχή κινδύνου συνιστάται να μη επενδύσουν στο token.

Βασικά, οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι η χειραγώγηση ή η κλοπή των κρυπτονομισμάτων συχνά δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Ειδικότερα, η χρήση ανεπίσημων πορτοφολιών ή κέντρων εμπορίου μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα ενός εγκληματικού γεγονότος. Λόγω της έλλειψης τραπεζών ή επίσημων ιδρυμάτων για συναλλαγές πληρωμών, η πιθανότητα εντοπισμού μιας συναλλαγής είναι πολύ μικρότερη. Επιπλέον, το νόμισμα obsidian προσανατολίζεται διεθνώς, έτσι ώστε μια συναλλαγή να τείνει να είναι πιο σφαιρική και επομένως πιο δύσκολη στην ιχνηλασιμότητα. Ούτε και οι κυβερνήσεις δε συμμετέχουν στην παρακολούθηση των κρυπτονομισμάτων, επομένως δεν υπάρχουν συγκεντρωμένα δεδομένα χρήστη. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ο βασικός κίνδυνος ότι τα υπόλοιπα λογαριασμών θα παγώσουν λόγω κρατικών ελέγχων και η πρόσβαση στην επένδυση δεν είναι πλέον δυνατή.

Οι επενδυτές πρέπει επίσης να είναι ενήμεροι σχετικά με τη μεγάλη αστάθεια και την έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος στο μέλλον τα κρυπτονομίσματα να ρυθμίζονται από το κράτος ή θα υποφέρουν λόγω της μεγαλύτερης ανησυχίας σχετικά με την ασφάλεια. Δεδομένου ότι οι αλυσίδες μπλοκ είναι ένα είδος τεχνολογίας, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα σφάλματα προγραμματισμού και τεχνολογικής προόδου. Σύμφωνα με τους προγραμματιστές, μία αδυναμία της αγοράς ή ο μεγάλος ανταγωνισμός ανήκουν στους πιθανούς κινδύνους.

Ποιες ειδικές δυνατότητες προσφέρει το νόμισμα obsidian;

Βασικά, το ODN αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιηθεί μέσα το messenger του obsidian. Αλλά είναι επίσης δυνατή η χρήση ως συμβατική μονάδα πληρωμής. Επιπλέον, οι εταιρείες έχουν την ευκαιρία να επιστρέψουν στο ανοιχτό API.

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αλυσίδας μπλοκ είναι ο αλγόριθμος proof-of-stake, ο οποίος στοχεύει στην παροχή σταθερού επιτοκίου 10% ετησίως. Ωστόσο, πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ο υψηλός πληθωρισμός. Επιπλέον, στο μέλλον θα τεθούν σε εφαρμογή οι λεγόμενοι masternodes. Αυτό οδηγεί σε άμεσες συναλλαγές και βελτιστοποιημένη συναίνεση στο δίκτυο. Ο κώδικας πηγής C# εξασφαλίζει την καλή προσαρμοστικότητα των νέων δυνατοτήτων και τη δυνατότητα δοκιμής νέων χαρακτηριστικών στο πλαίσιο της Stratis. Το messenger που θα αναπτυχθεί προσφέρει στους χρήστες ανωνυμία στη χρήση και μπορεί επίσης να βασίζεται στα πιο μοντέρνα χαρακτηριστικά ασφαλείας, έτσι ώστε να μη είναι δυνατή η επίθεση από τρίτους. Για τους προγραμματιστές, η συμβατότητα .net πρέπει επίσης να είναι ένα πλεονέκτημα, καθώς επιτρέπει την εγγραφή εύκολων προγραμμάτων.

Πώς αναπτύχθηκε η χρηματιστηριακή αξία;

Το νόμισμα obsidian κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 στις κρυπταγορές. Την πρώτη εμπορική ημέρα, οδήγησε σε χρηματιστηριακή αξία 15,5 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, η οποία επιτεύχθηκε με τιμή 0,6373 δολαρίων ΗΠΑ. Στη συνέχεια άρχισε ένας αγώνας μεγάλης διάρκειας, οπότε στις 9 Ιανουαρίου 2018, επιτεύχθηκε χρηματιστηριακή αξία 53,7 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της γενικής ενοποίησης, το αρχικό επίπεδο επιτεύχθηκε και πάλι. Επιπλέον, ένας όγκος της τάξεως των 55.000 δολαρίων ΗΠΑ πραγματοποιείται στις καθημερινές συναλλαγές, με την πλειοψηφία των συναλλαγών να διεξάγεται μέσω της Cryptopia. Οι περισσότερες συναλλαγές λαμβάνουν χώρα μεταξύ του bitcoin και του obsidian.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Weitere Artikel zum Thema

Voxels Coin

VeChain Coin

Ubiq Coin

Status Coin

SONM Coin

Populous Coin