Veröffentlicht: 26.03.2018

Συγχρονισμός πορτοφολιού Bitcoin

Συγχρονισμός πορτοφολιού Bitcoin

Ο συγχρονισμός του πορτοφολιού Bitcoin είναι η πιο σημαντική διεργασία που εκτελείται στο δίκτυο Bitcoin. Έχετε κατά νου, ότι το δίκτυο του Bitcoin είναι ένα ομότιμο δίκτυο. Δεν υπάρχει κάποιος κεντρικός διακομιστής και όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται απευθείας μεταξύ δύο κόμβων του δικτύου. Ταυτόχρονα οι κόμβοι του δικτύου (πορτοφόλια χρήστη) είναι αρμόδιοι για την επαλήθευση της μοναδικότητας των συναλλαγών και την ολοκλήρωσή τους. Προκειμένου για την εκτέλεση μιας πληρωμής, το Bitcoin χρειάζεται τουλάχιστον 6 επιβεβαιώσεις από άλλους κόμβους.

Προκειμένου για τη διασφάλιση της επαλήθευσης των συναλλαγών στο δίκτυο του Bitcoin, κάθε κόμβος του δικτύου (πορτοφόλι χρήστη) περιέχει ένα πλήρες ιστορικό όλων των συναλλαγών του Bitcoin από την εκκίνηση του συστήματος και έπειτα. Όταν εμφανίζεται μια νέα πληρωμή, ενημερώνεται η βάση των συναλλαγών σε όλα τα ανταλλακτήρια του συστήματος. Η φόρτωση της βάσης δεδομένων των συναλλαγών κατά την εγκατάσταση του προγράμματος-πελάτη ονομάζεται «Συγχρονισμός πορτοφολιού Bitcoin».

Η διαδικασία

Το τρέχον μέγεθος της βάσης του Bitcoin ανέρχεται σε περισσότερα από 10 GB και η αρχική διαδικασία συγχρονισμού μπορεί να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα (περ. 1-2 ημέρες). Ένας πλήρης συγχρονισμός απαιτείται μόνο για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού κόμβου δικτύου. Μόνο οι κόμβοι που διαθέτουν μια ενημερωμένη βάση δεδομένων συναλλαγών μπορούν να επαληθεύουν και να καταγράφουν νέες συναλλαγές.

Τα φορητά και online πορτοφόλια του Bitcoin δεν απαιτούν για τη λειτουργία τους έναν τόσο περίπλοκο και μεγάλο σε χρονική διάρκεια συγχρονισμό πορτοφολιού Bitcoin. Όταν εκτελούν μια συναλλαγή, το σύστημα εκτελεί μια αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων που βρίσκονται στους απομακρυσμένους διακομιστές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτός ο τρόπος λειτουργίας δεν είναι απόλυτα ασφαλής και ανώνυμος.

Ο συγχρονισμός

Με το Bitcoin ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει απεριόριστο αριθμό πορτοφολιών. Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα πορτοφόλια σε έναν Η/Υ, τότε πρέπει να επιλέξετε με προσοχή το λειτουργικό του υπολογιστή-πελάτη. Θα πρέπει να υποστηρίζει την εργασία με περισσότερα πορτοφόλια. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προκληθεί μια κατάσταση, στην οποία κάθε πορτοφόλι θα εκτελεί το δικό του συγχρονισμό και ως εκ τούτου θα είναι δυνατή η δημιουργία πολλών αντιγράφων της βάσης δεδομένων συναλλαγών στον Η/Υ, τα οποία θα καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο του σκληρού δίσκου.

Ως εναλλακτική στον «κλασικό» συγχρονισμό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις βάσεις δεδομένων συναλλαγών του Bitcoin σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Η διαδικασία έχει ως εξής: από το διαδίκτυο γίνεται λήψη μιας έτοιμης βάσης δεδομένων των συναλλαγών του Bitcoin, η οποία και εγκαθίσταται στο λογισμικό του προγράμματος-πελάτη. Μετά από τη σύνδεση με το δίκτυο, δεν είναι απαραίτητος ο συγχρονισμός όλου του πορτοφολιού Bitcoin με το λογισμικό, αλλά μόνο ενός μικρού πακέτου αλλαγών, προκειμένου για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων.

Γιατί είναι απαραίτητος ο συγχρονισμός του πορτοφολιού Bitcoin;

Πολλοί χρήστες δεν κατανοούν πλήρως ότι η αλυσίδα μπλοκ χρησιμεύει για την καταγραφή και την αποθήκευση των πληροφοριών. Μέσω του συγχρονισμού του πορτοφολιού με το δίκτυο του Bitcoin προκύπτουν πολλά ζητήματα. Πολλοί θεωρούν ότι ο συγχρονισμός διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα και αναζητούν δυνατότητες επιτάχυνσης της επικύρωσης δεδομένων. Αυτό είναι δυνατό, εφόσον γνωρίζετε τη δομή του αποκεντρωμένου συστήματος πληρωμής, της διαδικασίας συναλλαγών του Bitcoin και του πρωτοκόλλου ασφαλείας. Αρχικά πρέπει να εξετάσετε τις αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες της λεγόμενης κατανεμημένης βάσης δεδομένων – του συστήματος της αλυσίδας μπλοκ.

Τι είναι ο συγχρονισμός;

Το Bitcoin είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών. Η βασική διαφορά με τα υπόλοιπα ψηφιακά νομίσματα είναι η ανωνυμία των συναλλαγών μεταξύ των πορτοφολιών, η αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική της αλυσίδας μπλοκ του δικτύου και το υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Τα Bitcoin παράγονται με τη βοήθεια ισχυρών υπολογιστικών συσκευών. Ο επεξεργαστής επιλέγει για κάθε μπλοκ μια μοναδική τιμή κατακερματισμού. Η διεργασία εκτελείται με τη βοήθεια του αλγόριθμου SHA256. Η εν λόγω εργασία είναι αρκετά δύσκολη, ωστόσο αυτό είναι το χαρακτηριστικό του πρωτοκόλλου του Bitcoin, το οποίο προσφέρει στο δίκτυο μια αξιόπιστη προστασία από επιθέσεις εισβολέων. Η μέθοδος επιλογής του κατακερματισμού είναι το κλειδί για την κατανόηση της διαδικασίας συγχρονισμού των πορτοφολιών.

Το σύστημα πληροφοριών του Bitcoin βασίζεται στην τεχνολογία της αλυσίδας μπλοκ. Όλο το φορτίο κατανέμεται σε χιλιάδες σταθμούς εργασίας χρηστών, αντί να παραμένει συγκεντρωμένο σε αρκετούς διακομιστές. Με αυτόν τον τρόπο, οι εισβολείς δεν είναι σε θέση να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο του συστήματος, ωστόσο ο χρήστης πρέπει να διέλθει από μια αρκετά μεγάλη διαδικασία συγχρονισμού του υπολογιστή-πελάτη του Bitcoin με μια κοινή βάση δεδομένων. Γεγονός είναι, ότι κάθε Bitcoin που βρίσκεται στο πορτοφόλι του ιδιοκτήτη του, έχει αφήσει τα ίχνη του στο ιστορικό των συναλλαγών. Το σύστημα επαληθεύει τον ιδιοκτήτη των εικονικών νομισμάτων κάθε φορά που εκτελείται μια συναλλαγή, που εκκινείται ο υπολογιστής-πελάτης ή που πραγματοποιείται επανεγκατάσταση του λογισμικού. Αυτή είναι μια απαραίτητη διεργασία, η οποία διασφαλίζει τη σταθερότητα της τεράστιας υποδομής πληροφοριών στο σύνολό της.

Ο χρόνος που απαιτείται για το συγχρονισμό του πορτοφολιού Bitcoin και πώς μπορεί να επιταχύνει κανείς το συγχρονισμό;

Ας περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη, διότι κανείς δεν επιθυμεί να περιμένει τόσο πολύ, μέχρι να ξεκινήσει να χρησιμοποιεί το κρυπτονόμισμα. Ο υπολογιστής-πελάτης Bitcoin κάνει λήψη όλου του ιστορικού συναλλαγών μετά την πρώτη εκκίνηση ή μετά από την επανεγκατάσταση του λογισμικού στο νέο λειτουργικό σύστημα. Κατά το συγχρονισμό του πορτοφολιού Bitcoin το ιστορικό αποθηκεύεται στο αρχείο bootstrap.dat στον Η/Υ του χρήστη. Αυτό μπορεί να διαρκέσει από μερικές ώρες έως αρκετές ημέρες. Μπορείτε να δείτε το χρόνο που απαιτείται για το συγχρονισμό του πορτοφολιού Bitcoin ρίχνοντας μια ματιά στα χαρακτηριστικά του συστήματος.

Επειδή η δημιουργία μιας προσωπικής βάσης δεδομένων απαιτεί συχνές αναζητήσεις στον σκληρό δίσκο, η ταχύτητα της διαδικασίας επηρεάζει σημαντικά την συνολική δυναμική. Ο συγχρονισμός μπορεί να επιταχυνθεί με τη χρήση σκληρών δίσκων SSD αντί για τους συμβατικούς σκληρούς δίσκους. Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται η σταθερότητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο και η αξιοπιστία της ηλεκτρικής τροφοδοσίας του σταθμού εργασίας.

Συμπέρασμα

Εάν δεν τηρούνται αυτοί οι κανόνες, το αποτέλεσμα από τη διακοπή του συγχρονισμού θα είναι η απουσία από το λογαριασμό των Bitcoin, των οποίων η ευρετηρίαση δεν ολοκληρώθηκε. Το κρυπτονόμισμα μπλοκάρεται και χάνεται. Το πρόβλημα επιλύεται με την επανέναρξη του συγχρονισμού του πορτοφολιού με το δίκτυο του Bitcoin. Εάν ο χρήστης δεν θέλει να περιμένει τόσο πολύ, μπορεί να κάνει χρήση της λεγόμενης «εύκολης» έκδοσης του πορτοφολιού ή μιας υπηρεσίας web.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Weitere Artikel zum Thema

τοπικό wallet

η εξόρυξη bitcoin αξίζει


σύγκριση cloud mining

Αγοράστε ether

πλεονεκτήματα του bitcoin