Veröffentlicht: 26.03.2018

Blocknet Coin

Το κρυπτονόμισμα Blocknet βασίζεται στο XBridge, το πρώτο ομότιμο πρωτόκολλο, με το οποίο είναι δυνατή η αλληλεπίδραση μεταξύ κόμβων από διαφορετικές αλυσίδες μπλοκ. Πρόκειται για μια πλατφόρμα ανοικτού κώδικα, η οποία ενσωματώνεται σε κάθε εφαρμογή με την τεχνολογία Blocknet. Παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης μιας σειράς ανοικτών υπηρεσιών μεταξύ τους, τόσο σε αποκεντρωμένο όσο και σε κεντρικό επίπεδο.

Το κρυπτονόμισμα Blocknet αποτελεί μια επαναστατική καινοτομία στην τεχνολογία κρυπτογράφησης: ένα ομότιμο πρωτόκολλο, το οποίο συνδέει κόμβους διαφορετικών αλυσίδων μπλοκ. Σε γενικές γραμμές, το Blocknet είναι ένα πρωτόκολλο, το οποίο συνδέει πολλά altcoins μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα είναι ένα αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο για την ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων, που εκπροσωπούνται στο σύστημα.

Πως λειτουργεί

Φανταστείτε, ότι το τηλέφωνό σας έχει μια εφαρμογή. Αυτή η εφαρμογή είναι συμβατή με το Blocknet. Μπορεί να είναι μια γενική εφαρμογή, π.χ. ένα πρόγραμμα περιήγησης ή μια εφαρμογή με ένα και μόνο σκοπό, π.χ. την εκτέλεση πληρωμών NFC. Η εφαρμογή σας συνδέεται απευθείας με εφαρμογές σε άλλα τηλέφωνα και υπολογιστές. Μπορούν να παρέχουν μια ποικιλία από υπηρεσίες, κάτι που εξαρτάται από την αλυσίδα μπλοκ, με την οποία αυτές είναι συνδεδεμένες. Η εφαρμογή σας βρίσκεται επίσης σε μια αλυσίδα μπλοκ και μεταδίδει αυτόματα αυτή την μικροϋπηρεσία σε εφαρμογές σε μια άλλη αλυσίδα μπλοκ. Χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή, επειδή επιθυμείτε να κάνετε χρήση μιας παραδοσιακής εφαρμογής. Με μόνη εξαίρεση, ότι δεν υπάρχει κάποιο κεντρικό αντικείμενο που να έχει την κατοχή των δεδομένων σας, ότι δεν υπάρχει κάποιος διακομιστής που να είναι δυνατόν να παραβιαστεί, ότι η υποδομή του δικτύου χρηματοδοτείται από τους χρήστες και ότι το επίπεδο κρυπτογράφησης είναι εξαιρετικά υψηλό. Έτσι είναι το διαδίκτυο που πάντα θέλαμε.

Το ταμείο του Blocknet

Το κρυπτονόμισμα Blocknet βασίζεται στο XBridge, το πρώτο ομότιμο πρωτόκολλο, το οποίο επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ κόμβων διαφορετικών αλυσίδων μπλοκ. Είναι ανοικτού κώδικα και υποστηρίζεται από όλες τις εφαρμογές. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, το οποίο επιτρέπει τη σύνδεση μιας σειράς ανοικτών υπηρεσιών μεταξύ τους – τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο.

Επί του παρόντος, το XBridge βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας: Η επικοινωνία μεταξύ των κόμβων εγκαταστάθηκε επιτυχώς και αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται η αποκεντρωμένη ανταλλαγή ψηφιακών token. Μόλις ολοκληρωθεί, θα αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της πλατφόρμας εφαρμογών του Blocknet. Θα απλοποιήσει σε σημαντικό βαθμό τη δημιουργία αποκεντρωμένων εφαρμογών.

Η πλατφόρμα

Το κρυπτονόμισμα Blocknet (BLOCK) είναι μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα ως υπηρεσία (PaaS) μιας ουδέτερης αλυσίδας μπλοκ. Προσφέρει μια ριζοσπαστική βελτίωση της τεχνολογίας κρυπτογράφησης, ένα πραγματικό ομότιμο δίκτυο, το οποίο συνδέει κόμβους με διαφορετικές αλυσίδες μπλοκ. Πρόκειται για τη βάση ενός τεχνολογικού πακέτου, το οποίο περιέχει ένα API και μια πλατφόρμα εφαρμογών. Παρέχει το περιβάλλον για απεριόριστες δυνατότητες εφαρμογών και μειώνει σημαντικά το χρόνο προγραμματισμού.

Οι αλυσίδες μπλοκ αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού

Επιτρέπουν την εφαρμογή μιας κατανεμημένης συναίνεσης σχεδόν στα πάντα. Καθιστούν δυνατή την ασφάλεια και τη σταθερότητα του δικτύου της νέας γενιάς. Οι αλυσίδες μπλοκ μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικές σε σύγκριση με τις παραδοσιακές υποδομές. Εν ολίγοις, οι αλυσίδες μπλοκ είναι μια επαναστατική τεχνολογία.

Το επίκεντρο είναι η ενσωμάτωση των αλυσίδων μπλοκ στο δίκτυο. Ωστόσο, μια αλυσίδα μπλοκ δεν θα μπορέσει ποτέ να επιτελέσει την παρακάτω λειτουργία. Καμία αλυσίδα μπλοκ δεν μπορεί να χειριστεί το φορτίο καταχώρισης των δεδομένων όλης της ανθρωπότητας. Σε ξεχωριστές, μεμονωμένες αλυσίδες μπλοκ υπάρχει ήδη ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών. Από κοινού είναι σε θέση να απελευθερώσουν την πρωτοποριακή ισχύ του αποκεντρωμένου διαδικτύου – όταν λειτουργούν συνδυαστικά.

Αλγόριθμος

Τα πρότζεκτ κρυπτονομισμάτων πρόκειται με την ένταξή τους στο Blocknet να σημειώσουν μια σημαντική αύξηση της βάσης των χρηστών και των πιθανών κερδών. Οι τεχνολογίες τους ως υπηρεσίες μπορούν να λειτουργήσουν σε οποιαδήποτε άλλη αλυσίδα μπλοκ ή σε ένα παραδοσιακό δίκτυο. Το κρυπτονόμισμα Blocknet δεν έχει κάποιο κεντρικό νόμισμα και αποτελεί επομένως μια ανοικτή υποδομή, η οποία είναι δυνατόν να διευρυνθεί όσο και το διαδίκτυο.

Οι αλυσίδες μπλοκ διαθέτουν πρωτοποριακές δυνατότητες, ωστόσο για την πραγμάτωσή τους απαιτούνται τρία βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας: διαλειτουργικότητα, φορητότητα και σπονδυλωτή υποδομή.

Διαλειτουργικότητα

Δεν θα υπάρξει ποτέ μόνο μία αλυσίδα μπλοκ. Δίχως τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των αλυσίδων μπλοκ, οι τελευταίες θα παραμένουν σε μια κατάσταση που θα μοιάζει με εκείνη ενός τοπικού δικτύου υπολογιστών δίχως σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι αλυσίδες μπλοκ θα πρέπει να βρίσκονται σε έναν κοινό χώρο. Ακριβώς αυτό το χώρο προσφέρει το κρυπτονόμισμα Blocknet.

Φορητότητα

Οι αλυσίδες μπλοκ αυξάνουν το μέγεθός τους απεριόριστα, γι’ αυτό και οι πιο δημοφιλείς από αυτές έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής αναφορικά με τη φορητή χρήση τους. Οι αποθηκευτικές τους απαιτήσεις είναι αναπόφευκτα πολύ υψηλές ακόμη και για τις προηγμένες φορητές συσκευές. Μια απλή λύση είναι η εξής: Οι μεγάλες αλυσίδες μπλοκ παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε κινητές εφαρμογές που χρησιμοποιούν μικρές αλυσίδες μπλοκ.

Σπονδυλωτή υποδομή

Τα δεδομένα στην αλυσίδα μπλοκ δεν είναι δυνατόν να διαγραφούν, ενώ τα περισσότερα από αυτά χάνουν γρήγορα τη συνάφεια ή τη χρηστικότητά τους. Για την αποφυγή συσσώρευσης terabyte απαρχαιωμένων δεδομένων συνίσταται η αποθήκευση διαφορετικών τύπων δεδομένων σε διαφορετικές αλυσίδες μπλοκ. Στη συνέχεια τα δεδομένα αυτά μπορούν να αρχειοθετούνται, να αντιγράφονται ή και αντικαθίστανται δίχως να επηρεάζονται άλλα αρχεία. Το Blocknet υποστηρίζει την προσέγγιση της μικροϋπηρεσίας κατά το σχεδιασμό των αλυσίδων μπλοκ του. Μέσω του Blocknet μπορείτε να παρέχετε μια υπηρεσία πολλαπλών αλυσίδων μπλοκ σε συσκευές που περιλαμβάνουν μόνο μια αλυσίδα μπλοκ. Με αυτόν τον τρόπο οι πόροι των συσκευών και του δικτύου διατηρούνται και διασφαλίζεται ένα ευέλικτο, φορητό μέλλον με άπειρες δυνατότητες διεύρυνσης.

Παράδειγμα

Φανταστείτε, ότι έχετε μια εφαρμογή στο τηλέφωνό σας. Αυτή είναι συμβατή με το Blocknet. Μπορεί να είναι είτε μια γενική εφαρμογή, όπως ένα πρόγραμμα περιήγησης ή μια εξειδικευμένη εφαρμογή, όπως π.χ. μια εφαρμογή για την εκτέλεση πληρωμών NFC. Η εφαρμογή σας πραγματοποιεί μια απευθείας σύνδεση με άλλες εφαρμογές σε τηλέφωνα ή υπολογιστές που μπορούν να παρέχουν διαφορετικές υπηρεσίες, ανάλογα με τη μονάδα στην οποία βρίσκονται. Η εφαρμογή σας βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη αλυσίδα μπλοκ, η οποία αποστέλλει αυτόματα μια συγκεκριμένη μικροϋπηρεσία σε εφαρμογές μιας άλλης αλυσίδας μπλοκ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Weitere Artikel zum Thema

Voxels Coin

VeChain Coin

Ubiq Coin

Status Coin

SONM Coin

Populous Coin