Veröffentlicht: 26.03.2018

Αγορά Musicoin

Εισαγωγή

Καθημερινά, δισεκατομμύρια άνθρωποι ακούν μουσική και ως εκ τούτου μιλάμε για μια τεράστια αγορά. Παλαιότερα στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας βρίσκονταν οι δισκογραφικές εταιρείες, ενώ σήμερα τον πιο καθοριστικό ρόλο έχουν οι υπηρεσίες συνεχούς ροής (Streaming). Ο εν λόγω επιχειρηματικός κλάδος διακρίνεται από υψηλά περιθώρια κέρδους και τον σκληρό ανταγωνισμό. Πάροχοι, όπως το Spotify, το Apple Music ή το Deezer κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά και αμείβουν τους καλλιτέχνες ανάλογα με τα κομμάτια που ακούγονται. Αυτή η μορφή αποζημίωσης κρίνεται θετική για τους μεγάλους και γνωστούς καλλιτέχνες, επειδή οι περισσότερες μετοχές αντιπροσωπεύουν τα δικά τους κομμάτια.

Από την άλλη, όμως, ιδιαίτερα οι λιγότερο γνωστοί καλλιτέχνες έχουν ελάχιστες πιθανότητες στην αγορά. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην προμήθεια, που παρακρατούν οι υπηρεσίες συνεχούς ροής. Η άνθιση των κρυπτονομισμάτων πρόκειται να καταφέρει ένα γερό χτύπημα στα εδραιωμένα επιχειρηματικά μοντέλα και να φέρει την επανάσταση. Ειδικότερα, στόχος είναι η κατάργηση των μεσαζόντων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η υψηλότερη διανομή των κερδών στους καλλιτέχνες. Μια πλατφόρμα, η οποία θέλει να επιφέρει μια τέτοιου είδους ανατροπή, είναι το Musicoin. Στο παρακάτω άρθρο θα παρουσιάσουμε το επιχειρηματικό μοντέλο του Musicoin και το αντίστοιχο token.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες για τους καλλιτέχνες

Μέσω της χρήσης αυτού του μοναδικού στο είδος του νομίσματος, της δίκαιης αποζημίωσης, των διαφανών συμβάσεων και της κατάργησης των μεσαζόντων, η πλατφόρμα Musicoin θέλει να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην παραγωγή και την εμπορία της μουσικής. Μέσω της χρήσης μιας αλυσίδας μπλοκ διασφαλίζεται το γεγονός, ότι οι μουσικοί θα λαμβάνουν μια δίκαιη και ανταγωνιστική αποζημίωση. Η αποζημίωση παρέχεται άμεσα, με αποτέλεσμα κάθε κλικ σε ένα τραγούδι να έχει ως αποτέλεσμα την καταβολή ενός μικρού ποσού. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απευθείας επικοινωνία με τον πελάτη, με αποτέλεσμα η πλατφόρμα να παρέχει επίσης τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους φαν των καλλιτεχνών.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, τα οφέλη για τους καλλιτέχνες είναι σημαντικά. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η καλύτερη αποζημίωση σε ολόκληρη τη μουσική βιομηχανία. Η αποζημίωση αυτή έχει ως στόχο τη στήριξη των καλλιτεχνών στο να επενδύουν περισσότερο χρόνο στην παραγωγή νέων τραγουδιών. Επιπλέον, όλα τα δικαιώματα των τραγουδιών ασφαλίζονται, ώστε οι καλλιτέχνες να μην χρειάζεται να ανησυχούν για ενδεχόμενη παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων. Μέσω των Smart Contracts συνάπτονται έξυπνες συμβάσεις, ώστε να είναι δυνατή η ευέλικτη και δίκαιη κατανομή των κερδών σε μια μπάντα. Επιπλέον, καταργούνται οι μεσάζοντες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη ενός υψηλότερου ποσοστού απόδοσης αναφορικά με την εργασία που έχει παρασχεθεί. Τέλος, πρόκειται για μια πλήρη πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση και αξιολόγηση των απόψεων των πελατών, έτσι ώστε οι καλλιτέχνες να είναι σε θέση να βελτιστοποιούν την προσφορά τους.

Λειτουργίες για τους τελικούς χρήστες

Στην πλατφόρμα Musiccoin η ροή δεδομένων και η ακρόαση μουσικής παρέχεται δωρεάν και δίχως διακοπές με ενοχλητικά διαφημιστικά μηνύματα. Οι χρήστες μπορούν επίσης να αγοράσουν Musicoin, ώστε να έχουν στη διάθεσή τους ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών. Μέσω των πρόσθετων λειτουργιών οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στο πλαίσιο της πλατφόρμας. Σε αντάλλαγμα παρέχεται μια αποζημίωση με τη μορφή Musicoin, τα οποία χρησιμοποιούνται εντός του δικτύου.

Για να επιταχύνουν τη λήψη token, οι επενδυτές μπορούν ανά πάσα στιγμή να αγοράσουν Musicoin. Επιπλέον, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν ένα είδος φιλοδωρήματος στους αγαπημένους τους καλλιτέχνες. Επίσης, μέσω της πλατφόρμας είναι δυνατή η μεταφόρτωση μουσικής σε πολύ υψηλή ποιότητα, η αγορά διαφημιστικών προϊόντων ενός καλλιτέχνη ή μπάντας, η κράτηση εισιτηρίων και η παραγγελία μουσικών περιοδικών. Σε αντάλλαγμα οι πελάτες λαμβάνουν Musiccoin για τις ενέργειές τους, οι οποίες δημιουργούν μια προστιθέμενη αξία για την πλατφόρμα. Σύμφωνα με τους δημιουργούς της, τέσσερα είναι τα βασικότερα πλεονεκτήματα. Σε αυτά συγκαταλέγεται η δωρεάν συνεχής ροή δεδομένων μουσικής. Όλοι οι χρήστες έχουν δωρεάν και νόμιμη πρόσβαση σε όλον τον μουσικό κατάλογο. Επιπλέον, είναι δυνατή η απευθείας αλληλεπίδραση με τους πελάτες. Στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης αυτής συγκαταλέγεται η παρακολούθηση των πιο πρόσφατων νέων και η επικοινωνία των χρηστών με τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες.

Στόχος είναι οι χρήστες να αντιμετωπίζουν την πλατφόρμα ως μια ευκαιρία για να φέρουν την επανάσταση σε όλη τη μουσική βιομηχανία, διότι μέσω της χρήσης της πλατφόρμας Musicoin αλλάζει ριζικά η μουσική βιομηχανία και η δημιουργία αξιών. Τέλος, στην περίπτωση του Musicoin δεν έχουμε να κάνουμε με μια τοπική ή περιφερειακή υπηρεσία, αλλά για ένα παγκόσμιο δίκτυο. Αυτό αποτελεί ένα βασικό παράγοντα διαφοροποίησης από τους κλασικούς παρόχους που συχνά απαγορεύουν τη συνεχή ροή δεδομένων (Streaming) στο εξωτερικό, προς αποφυγή παραβιάσεων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Πως λειτουργεί το Musicoin;

Σε γενικές γραμμές, το token του Musicoin είναι ένα κρυπτονόμισμα, το οποίο βασίζεται σε ένα ομότιμο δίκτυο και ως εκ τούτου αποτελεί ένα παγκοσμίως προσβάσιμο σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο, οι επενδυτές μπορούν να αγοράζουν Musicoin, για να συμμετέχουν στην εξέλιξή του. Το βασικό συστατικό της αλυσίδας μπλοκ είναι οι λεγόμενες έξυπνες συμβάσεις, οι οποίες διασφαλίζουν την άμεση και δίκαιη αποζημίωση των μουσικών. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας αξίας σε ένα πλήρες περιβάλλον.

Ο πρώτος πυλώνας και ταυτόχρονα η φιλοσοφία της υπηρεσίας είναι η κοινοποίηση περιεχομένου. Στο πλαίσιο αυτό οι μουσικοί λαμβάνουν την υψηλότερη αποζημίωση για τη δημιουργία περιεχομένου, ενώ η εν λόγω αποζημίωση θα αυξάνεται ανάλογα με τη δραστηριότητά τους στην πλατφόρμα. Ο δεύτερος πυλώνας της πλατφόρμας είναι το κρυπτονόμισμα $MUSIC, το οποίο δημιουργήθηκε για την υποστήριξη όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων σχετικά με τη μουσική. Μέσω της εξόρυξης επαληθεύονται οι συναλλαγές εντός του δικτύου. Η εν λόγω διεργασία είναι δυνατή μόνο μέσω της συμμετοχής ενός μεγάλου αριθμού χρηστών στο δίκτυο, ώστε να μπορεί να αποκλειστεί η παραβίαση ή πρόκληση ζημίας στο δίκτυο.

Σημαντικό ρόλο σε συνδυασμό με την αλυσίδα μπλοκ διαδραματίζουν επίσης οι έξυπνες συμβάσεις, οι οποίες δεν είναι τίποτα άλλο παρά σχέσεις που βασίζονται σε υποθέσεις. Ως παράδειγμα αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο η αποζημίωση που λαμβάνει ένας καλλιτέχνης μόλις πραγματοποιηθεί συνεχής ροή δεδομένων ενός τραγουδιού του. Επιπλέον, είναι δυνατή η διεύρυνση των έξυπνων συμβάσεων. Ο τελευταίος πυλώνας του δικτύου είναι η λεγόμενη Musiconomy. Πρόκειται για τη δίκαιη αποζημίωση όλων των μερών προκειμένου για την υποστήριξη του δικτύου.

Πως έχει εξελιχθεί η αξία κεφαλαιοποίησης του Musicoin;

Το $MUSIC συναλλάσσεται στις χρηματοπιστωτικές αγορές από τις 29 Μαρτίου 2017 και κατά την πρώτη ημέρα συναλλαγών η αξία κεφαλαιοποίησής του ανήλθε στα 710.725 δολάρια ΗΠΑ. Έως τις 8 Ιανουαρίου η άνοδος του νομίσματος ήταν σταθερή, με αποτέλεσμα εκείνη την ημέρα η τιμή του να φτάσει στο ζενίθ της αγγίζοντας τα 66,4 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Η τιμή ανά token κυμάνθηκε στα 0,121197 δολάρια ΗΠΑ. Στη συνέχεια η κατάσταση παγιώθηκε στα 12 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει και πάλι μια νέα ανοδική πορεία.

Προκύπτει, λοιπόν, για πολλούς επενδυτές το εξής ερώτημα: «Που μπορώ να αγοράσω Musicoin;» Για να αγοράσει κανείς Musicoin, θα πρέπει πρώτα να βρει ένα κατάλληλο ανταλλακτήριο. Επί του παρόντος, η συναλλαγή του token πραγματοποιείται αποκλειστικά στο Bittrex και το Cryptopia. Στη συνέχεια θα πρέπει να καταβληθεί το προς επένδυση ποσό σε Bitcoin, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η αγορά Musicoin.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Weitere Artikel zum Thema

τοπικό wallet

η εξόρυξη bitcoin αξίζει


σύγκριση cloud mining

Αγοράστε ether

πλεονεκτήματα του bitcoin