Veröffentlicht: 21.03.2018

Zcash Coin

Τι είναι το Zcash Coin;

Το Zcash Coin είναι ένα κρυπτονόμισμα, το οποίο προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικότητας και επιλεκτική διαφάνεια των συναλλαγών.

Επιπλέον, όλες οι ολοκληρωμένες συναλλαγές δημοσιεύονται στη δημόσια αλυσίδα μπλοκ. Ωστόσο, οι χρήστες έχουν την επιλογή να κάνουν ανώνυμα τα δεδομένα του αποστολέα, του παραλήπτη καθώς και το ποσό που μεταφέρθηκε, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να δει αυτά τα δεδομένα.

Η τεχνική βάση του Zcash Coin είναι η αλυσίδα μπλοκ του bitcoin, η οποία ωστόσο έχει τροποποιηθεί. Ιδιαίτερα ο μέγιστος αριθμός Token διατηρήθηκε σταθερός, έτσι ώστε και το Zcash Coin να διαθέτει έως 21 εκατομμύρια token.

Προστασία προσωπικών δεδομένων και κρυπτονομίσματα

Οι κλασικές αλυσίδες μπλοκ αποθηκεύουν μετά την επαλήθευση μιας συναλλαγής όλα τα δεδομένα, όπως τον αποστολές, τον παραλήπτη και το ποσό σε ένα μπλοκ.

Στο πλαίσιο αυτό επιτυγχάνεται η μέγιστη διαφάνεια, ωστόσο είναι δυνατή η παρακολούθηση των συναλλαγών ακόμη και στην περίπτωση μεμονωμένων χρηστών.

Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, έχουν ήδη γίνει πολλές προσπάθειες. Μια πρώτη προσπάθεια κατέβαλε η JoinCoin.

Οι χρήστες είχαν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν τις συναλλαγές τους, ώστε να μην είναι δυνατή η κατανομή των μεμονωμένων token. Το μειονέκτημα εντοπίστηκε ιδιαίτερα στην ενεργή συμμετοχή όλων των χρηστών.

Μια ακόμη προσέγγιση επιχειρήθηκε από την Bitshares 1.0. Οι χρήστες μπορούσαν να κρύψουν όλο τον όγκο των συναλλαγών τους, έπρεπε, όμως να αποκαλύψουν τα δεδομένα του αποστολές και του παραλήπτη.

Επομένως, ήταν ορατός ο κίνδυνος, μέσω ενός ελέγχου προηγούμενων και μελλοντικών συναλλαγών, υπολογισμού της κρυμμένης συναλλαγής.

Μια άλλη προσέγγιση ακολουθεί η Monero, η οποία εισάγει για λόγους μεγαλύτερης ασφάλειας τις εικονικές συναλλαγές.

Μέσω αυτών των εικονικών συναλλαγών καταγράφονται πολλές εισερχόμενες και εξερχόμενες πληρωμές, με αποτέλεσμα η παρακολούθηση των διευθύνσεων των παραληπτών να είναι αρκετά δύσκολη υπόθεση.

Μέσω αυτών των συναλλαγών με δυνατότητα παρακολούθησης είναι επίσης δυνατόν, να βρεθούν οι χρήστες, με αποτέλεσμα, κατά τα τελευταία 3 έτη να είναι δυνατή η σύνδεση περίπου 62% όλων των συναλλαγών με πραγματικούς λογαριασμούς.

Αυτή είναι μια θετική τιμή, διότι τα άλλα token αποκαλύπτουν το 90% των συναλλαγών.

Η προστασία δεδομένων στο κρυπτονόμισμα Zcash Coin

Κρυφές συναλλαγές στην περίπτωση του Zcash Coin. Το Zcash Coin υιοθετεί μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στην προστασία των δεδομένων και χρησιμοποιεί τα λεγόμενα zk-SNARK, τα οποία επίσης ονομάζονται μηδενικά στοιχεία.

Αυτό καθιστά δυνατή την απόκρυψη του αποστολέα, του παραλήπτη και του ποσού στο πλαίσιο ειδικών συναλλαγών.

Αυτή η διαδικασία αυξάνει το ποσό των εισερχόμενων και των εξερχόμενων συναλλαγών σε κάθε δυνητικά προστατευμένη διεύθυνση.

Ως αποτέλεσμα, οι επιτιθέμενοι έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίσουν αυτές τις συναλλαγές και να τις αντιστοιχίσουν στον αντίστοιχο λογαριασμό.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι κάθε συναλλαγή εξίσου ασφαλής, δεδομένου ότι οι παλαιότερες διευθύνσεις έχουν ιδιαίτερα χαμηλή δραστηριότητα.

Επιπλέον, η δημόσια συναλλαγή δε δημοσιεύει τα δεδομένα, αλλά ένα αρχείο μπορεί να προκύψει από το timing και τα μεταδεδομένα.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχει το Zcash Coin είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αλυσίδα μπλοκ.

Ωστόσο, ένας κίνδυνος ανιχνευσιμότητας θα υπάρχει πάντα λόγω της επαλήθευσης της συναλλαγής.

Δημόσιες συναλλαγές στο πλαίσιο του Zcash Coin. Εκτός από τις κρυπτογραφημένες συναλλαγές, η αλυσίδα μπλοκ προσφέρει επίσης διαφανείς συναλλαγές που δεν προσφέρουν κανένα προστατευόμενο δικαίωμα.

Αυτές είναι συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε προστατευμένες διευθύνσεις που δε διαθέτουν ειδικά χαρακτηριστικά, όπως πορτοφόλια πολλαπλών υπογραφών ή απαιτήσεις hardware για τη δημιουργία προστατευόμενης συναλλαγής.

Το hardware έχει την προϋπόθεση να δημιουργήσει μια προστατευόμενη συναλλαγή, καθώς πρέπει να υπάρχει ένα αντίγραφο της αλυσίδας μπλοκ και τουλάχιστον 3 GB μνήμης.

Για αυτόν τον λόγο, είναι επίσης πιθανό να εντοπιστούν οι συναλλαγές.

Αν χρησιμοποιείται μια μη ασφαλής διεύθυνση στο ιστορικό συναλλαγών, μπορεί να δημιουργηθεί ένα παράγωγο ολόκληρου του ιστορικού με βάση τα δεδομένα εισόδου και εξόδου.

Επιπλέον, οι χρήστες του Zcash Coin έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν επιλεκτική γνωστοποίηση, η οποία επιτρέπει σε τρίτους να δουν την ολοκληρωμένη συναλλαγή.

Ο σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η απλοποιημένη συμμόρφωση με τους φορολογικούς νόμους που διέπουν την εκάστοτε χώρα.

Έτσι, οι συναλλαγές μπορούν να ελεγχθούν, αλλά η διαδικασία αυτή υπόκειται στη συγκατάθεση των εμπλεκόμενων μερών.

Σύμφωνα με τον ιδρυτή του Zcash Coin, αυτό το χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα σημαντικό επειδή το Zcash Coin δε σχεδιάστηκε ως μέσο για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρημάτων.

Τι είναι η δημιουργία παραμέτρων στο Zcash Coin

Σε αντίθεση με άλλα κρυπτονομίσματα, το Zcash Coin βασίζεται σε παραμέτρους, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία της νομισματικής βάσης.

Ωστόσο, οι παράμετροι προσφέρουν ένα σημαντικό μειονέκτημα ασφάλειας, διότι είναι δυνατή η χρήση τους προκειμένου για την πλαστογράφηση του νομίσματος.

Αυτό είναι, ωστόσο, δυνατόν μόνο εάν δεν καταστρέφονται οι παράμετροι μετά την επαλήθευση των συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρεται αρκετά συχνά και ο όρος των τοξικών αποβλήτων.

Τα τοξικά απόβλητα δεν αποτελούν κίνδυνο για την ανωνυμία των συναλλαγών και των χρηστών, μπορούν, ωστόσο, να οδηγήσουν σε έναν σταθερό πληθωρισμό και επομένως σε υποτίμηση των καταθέσεων.

Προκειμένου για τη μείωση αυτού του κινδύνου δημιουργήθηκε ένα σύστημα πολυκομματισμού, το οποίο απαιτούσε τη συνεργασία έξι ατόμων για τη διαχείριση του νομίσματος.

Στο πλαίσιο αυτό συνεργάστηκαν ο CEO του Zcash Coin, Ζοοκο και ο Peter Todd (υπεύθυνος προγραμματισμού του Bitcoin) με τέσσερις ακόμη προγραμματιστές.

Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, δημιουργήθηκαν και στη συνέχεια καταστράφηκαν όλες οι παράμετροι εκτός ενός δικτύου.

Για τη μεταφορά δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν, επίσης, μόνο DVD και οι κατακερματισμοί των περιεχομένων δημοσιεύτηκαν.

Πόσο υψηλή είναι η τρέχουσα αξία κεφαλαιοποίησης του Zcash Coin;

Η πρώτη μέρα του Zcash Coin στο εμπόριο ήταν η 29η Οκτωβρίου 2016. Η αρχική τιμή ανά token ήταν 4.293,37 USD, οπότε η χρηματιστηριακή αξία ήταν 1,38 εκατομμύρια USD.

Η επακόλουθη αύξηση των token οδήγησε σε μείωση της τιμής των token, αν και η χρηματιστηριακή τιμή ήταν σε θέση να αυξηθεί.

Αυτή τη στιγμή, το token έχει χρηματιστηριακή αξία 1,43 εκατομμυρίων USD, με την τιμή ανά token να φτάνει τα 483,98 USD.

Το καθημερινό εμπόριο ανέρχεται στα 123,8 εκατομμύρια USD. Ο πιο σημαντικοί τόποι διαπραγμάτευσης είναι τα Bithumb και HitBTC.

Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος της συναλλαγής πραγματοποιείται με το token bitcoin. Αλλά και το USD και το token KRW παίζουν σημαντικό ρόλο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *