Veröffentlicht: 12.03.2018

Golem Coin

Τι είναι το Golem Coin;

Το Golem Coin είναι ο πρώτος αποκεντρωμένος υπερ-υπολογιστής, που προσφέρει μια αφορά για υπολογιστή ισχύ που μπορεί κανείς να αποκτήσει.

Με τη χρήση ευέλικτων εργαλείων, το Golem Coin υποστηρίζει τους προγραμματιστές κατά τη διανομή και τη χρηματική αποτίμηση λογισμικού.

Με αυτόν τον τρόπο το Golem Coin αλλάζει τον τρόπο που οργανώνονται και εκτελούνται οι εργασίες στον υπολογιστή.

Παρέχοντας αποκεντρωμένες microservices και ασύγχρονη επεξεργασία, το Golem Coin είναι σχεδιασμένο για το μέλλον του διαδικτύου, έτσι ώστε να μπορεί στο μέλλον να μετατραπεί σε αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης λογισμικού και του διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, χάρη στη συνεχιζόμενη μείωση των τιμών στους τομείς των υπηρεσιών πληροφορικής, τη φιλοξενία σύνθετων εφαρμογών όπως οι φωτοαποδόσεις, οι επιστημονικοί υπολογισμοί καθώς και η εκμάθηση μηχανών, η διαθεσιμότητα του Golem Coin είναι εγγυημένη για κάθε χρήστη.

Επιπλέον, το Golem Coin συνδέει τους υπολογιστές σε ένα δίκτυο peer-to-peer έτσι ώστε οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες προγραμμάτων να μπορούν να νοικιάσουν ταυτόχρονα τους πόρους που χρειάζονται.

Αυτές οι υπολογιστικές ικανότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εργασιών οποιασδήποτε πολυπλοκότητας.

Σήμερα, οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από κεντρικούς διακομιστές cloud, οι οποίοι λειτουργούν σε κεντρικά δίκτυα και χρησιμοποιούν παλιομοδίτικα συστήματα πληρωμών.

Επίσης, το Golem Coin μπορεί να θεωρηθεί και ως η ραχοκοκαλιά μιας αποκεντρωμένης αγοράς ως Infrastructure-as-a-Service (Υποδομή ως Υπηρεσία – IaaS) καθώς και ως Platform-as-a-Service (Πλατφόρμα ως Υπηρεσία – PaaS).

Κάθε ομάδα χρηστών έχει επίσης τη δυνατότητα να παρέχει λογισμικό για το Golem Coin δημοσιεύοντας το λογισμικό στο μητρώο λογισμικού.

Επίσης, οι προγραμματιστές μπορούν να βελτιστοποιήσουν τα συστήματα πληρωμών, έτσι ώστε το Golem Coin να κερδίσει πόντους ως προς τη μοναδικότητα.

Το Golem Coin ως οικοσύστημαm

Το επιχειρησιακό μοντέλο του Golem Coin διασαφηνίζει, ότι η αγορά της υπολογιστικής ισχύος με δυνατότητα κράτησης είναι δυνατόν να αναδιαταχθεί βάσει των πιο πρόσφατων εξελίξεων.

Την τρέχουσα περίοδο, κυριαρχούν στην αγορά εταιρείες, όπως η Amazon, η Google, η Mircosoft και η IBM, οι οποίες λόγω των εκτενών πόρων τους ελέγχουν την αγορά και αποκομίζουν μεγάλο κέρδος.

Αυτοί οι πάροχοι, ωστόσο, υπόκεινται σε μια ανεπάρκεια αναφορικά με την τιμολόγηση των υπηρεσιών τους. Το Golem Coin δημιουργήθηκε για να καλύψει αυτή την ανάγκη.

Στη περίπτωσή του, δημιουργήθηκε ένα οικοσύστημα, το οποίο παρέχει λύσεις λογισμικού στην κοινότητα και δρα σε μια πλήρως διαφανή αγορά.

Η αγορά χωρίζεται σε τρεις ομάδες πελατών: στους πελάτες (Requestors), τους παρόχους (Providers) και τους προγραμματιστές.

Οι Requestors χρησιμοποιούν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για την εκτέλεση υπολογιστικών εργασιών. Έχουν πρόσβαση σε οικονομικές λύσεις με δυνατότητα κλιμάκωσης, οι οποίες βασίζονται σε υλικό και λογισμικό.

Οι Providers παρέχουν υπολογιστική ισχύ στο πλαίσιο του ομότιμου δικτύου και ως αντάλλαγμα λαμβάνουν ανταμοιβές από το δίκτυο.

Οι προγραμματιστές μπορούν μέσω του Golem Coin να διαθέτουν λογισμικό και αμείβονται για αυτό.

Το Golem Coin λειτουργεί στην προκειμένη περίπτωση ως κανάλι διανομής, το οποίο θέτει επιπλέον στη διάθεση των χρηστών την απαιτούμενη υπολογιστική ισχύ.

Το όραμα: Το Golem Coin ως βασικό στοιχείο του Web 3.0

Σύμφωνα με τους προγραμματιστές το μέλλον του Internet θα είναι ένα πλήρως αποκεντρωμένο δίκτυο, που θα επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάσσουν περιεχόμενο γρήγορα και με ασφάλεια, χωρίς να εμπλέκονται επιχειρήσεις ή ενδιάμεσοι.

Ως εκ τούτου, το Golem Coin δε θα είναι μόνο ένα βοήθημα για τη διεξαγωγή υπολογιστικών εργασιών, αλλά και μια πλατφόρμα, που θα εκτελεί εργασίες ενός αυτοοργανωμένου δικτύου.

Οι προγραμματιστές γνωρίζουν ότι αυτός ο στόχος απαιτεί την ταυτόχρονη ανάπτυξη διαφορετικών τεχνολογιών και συνδιαμορφώνουν ενεργά την ανάπτυξή τους.

Βασικά, απαιτούνται καλύτερες τεχνολογίες για την ανταλλαγή δεδομένων. Ωστόσο, λαμβάνονται υπόψη οι τρέχουσες εξελίξεις στους τομείς του IPFS και του Swarm, οπότε οι κατάλληλες λύσεις φαίνεται να είναι μόνο θέμα χρόνου.

Επιπλέον, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το δίκτυο Ethereum θα βελτιωθεί όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, την επεκτασιμότητα και το σύστημα πληρωμών μικροπληρωμών.

Με την ολοκλήρωση αυτών των εξελίξεων, το Golem Coin θα μπορέσει τελικά να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα για μικρο-συναλλαγές, επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν πρόσβαση τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες εφαρμογές σε ένα εντελώς αποκεντρωμένο δίκτυο.

Αν και αυτό το όραμα είναι πολύ φιλόδοξο, οι προγραμματιστές θεωρούν ότι με την υλοποίηση κάθε σεναρίου φτάνουν πιο κοντά στο πλήρες δυναμικό του δικτύου.

Το νόμισμα Golem – Golem Coin Network Token

Στην περίπτωση του κρυπτονομίσματος Golem Coin, το οποίο είναι επίσης γνωστό και ως Golem Network Token, πρόκειται για ένα βασικό συστατικό του Golem, το οποίο προσφέρει ευελιξία και έλεγχο της μελλοντικής εξέλιξης του δικτύου.

Το κρυπτονόμισμα Golem δημιουργήθηκε στο πλαίσιο μιας συλλογικής χρηματοδότησης και προσφέρει ένα πλήθος λειτουργιών εντός του δικτύου.

Σε αυτές συγκαταλέγεται η εκτέλεση συναλλαγών για τη χρήση υπολογιστικής ισχύος.

Ωστόσο, και οι προγραμματιστές του λογισμικού πληρώνονται με κρυπτονομίσματα Golem για τη δημιουργία και διάθεση του λογισμικού.

Μετά την ενσωμάτωση της εφαρμογής Registry, το Golem Network Token θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες αλληλεπιδράσεις εντός του δικτύου.

Σε αυτές τις διευρυμένες δυνατότητες χρήσης συγκαταλέγεται π.χ. η υποστήριξη των προγραμματιστών και των παρόχων του λογισμικού για την επαλήθευση του λογισμικού.

Επιπλέον, ορίζονται οι βασικές προϋποθέσεις για τη χρήση του token σε ένα πλαίσιο συναλλαγών, το οποίο θα δημοσιευτεί σε κάποια επόμενη αναβάθμιση.

Σε γενικές γραμμές, θα υπάρχει διαθέσιμο ένα δισεκατομμύριο token. Από αυτά, 820 εκατομμύρια θα παραχωρηθούν στο πλαίσιο της αρχικής προσφοράς νομίσματος στους επενδυτές.

60 εκατομμύρια token θα παραχωρηθούν στην ομάδα του Golem και τα υπόλοιπα 120 εκατομμύρια token θα καταλήξουν στην Golem Factory GmbH.

Επιπλέον, η αποστολή ενός token του Ethereum θα ανταλλάσσεται με 1000 GNT. Επίσης, μετά την αρχική προσφορά νομίσματος δεν θα πραγματοποιηθεί εξόρυξη, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της ποσότητας token ήδη από την αρχή.

Πόσο υψηλή είναι η αξία κεφαλαιοποίησης του Golem;

Το Golem κυκλοφορεί στην αγορά με τη συντομογραφία GNT και στις 30 Νοεμβρίου 2017 τέθηκε στο πλαίσιο μιας Initial Coin Offering. Εδώ η τιμή έκδοσης ανά token ήταν 0,012924 USD, οπότε η χρηματιστηριακή αξία ήταν 8,8 εκατομμύρια USD.

Αυτή τη στιγμή χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 896,4 εκατομμύρια USD. Η τιμή ανά token ανέρχεται επίσης στα 1,07 USD. Το καθημερινό εμπόριο ανέρχεται περίπου στα 80 εκατομμύρια USD.

Εδώ καθοριστικό ρόλο παίζει το εμπόριο μεταξύ bitcoin και Golem, επειδή πάνω από το 60 % του όγκου των συναλλαγών προέρχεται από αυτές τις συναλλαγές.

Και η αλλαγή με το USD κατέχει σημαντικό ρόλο και αναλογεί στο 30 %.”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Weitere Artikel zum Thema

Voxels Coin

VeChain Coin

Ubiq Coin

Status Coin

SONM Coin

Populous Coin